Bakaláři

Školní družina

Provoz školní družiny
- je žákům a jejich rodičům k dispozici během celého školního roku (vyjma některých školních prázdnin) a to rán