Bakaláři

Školní družina

Vedoucí školní družiny

Harmonogram školního roku 2021/2022

Harmonogram školního roku 2021/2022 ZŠ a MŠ Ostrava Zábřeh Volgogradská 6B
Read more

Slavnosti Jihu

Na pozvání radnice Městského obvodu Ostrava-Jih vystoupily děti MŠ "Pastelka" na tradiční akci Slavnosti Jihu.
Read more

Zahradní slavnost MŠ 2021

Poslední pátek školního roku 2020/21 byl v MŠ "Pastelka" ve znamení velkého očekávání, Zahradní slavnosti.
Read more

Adaptační kurz

Adaptační kurz ZŠ Ostrava Zábřeh Volgogradská 6B
Read more

Bludiště 2021

Bludiště 2021 ZŠ Ostrava Zábřeh, Volgogradská 6B
Read more

T-Mobile Olympijský běh

T-Mobile Olympijský běh ZŠ Ostrava Zábřeh Volgogradská 6B
Read more

Sponzorský dar ZOO

Na začátku byla myšlenka. Žákyně 9. B třídy Rozálie Janečková na schůzce žákovského parlamentu vyslovila přání pomoci některému ohroženému druhu…

Read more

provoz školní družiny
- je žákům a jejich rodičům k dispozici během celého školního roku (vyjma některých školních prázdnin) a to ráno 6:00 – 7:40 a odpoledne 11:40 - 17:00,
- žáci navštěvující školní družinu v ranních hodinách jsou po jejím skončení převedeni vychovateli do šaten základní školy a poslány do tříd na výuku,
- po skončení výuky jsou žáci převedeni vychovateli ze šaten do jídelny a poté do jednotlivých oddělení školní družiny. Podrobnější informace Vám podají vychovatelky telefonicky, emailem nebo osobně v prostorách školní družiny.pomůcky
Žáci potřebují přezůvky, oblečení na hraní do tříd, oblečení na zahradu a tenisky do tělocvičny.

úplata ve školní družině
Školní družina se platí u vedoucí školní jídelny zároveň při platbě stravného. Poplatek za školní družinu činí 200 Kč měsíčně.úplata ve školní družině - září
Pouze platba na měsíc září je vybírána v hotovosti ve školní družině.úplata ve školní družině - říjen až červen
Cena stravného je navýšena o úplatu ve školní družině. Záloha na družinu je strhávána přednostně.snížení a osvobození od úplaty
Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:
- účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
- účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách,
- účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře, a tuto skutečnost prokáže řediteli.neuhrazení úplaty
Pokud za žáka není uhrazena úplata, ředitel školy rozhodne o vyloučení žáka z účasti ve školní družině.