Bakaláři

Zápis do 1.tříd

S sebou:

rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce
rozhodnutí o odkladu školní docházky - pokud bylo uděleno

Škola nabízí:

Výuku angličtiny od 1. třídy
1. třídy do 20 dětí
Rozšířenou výuku ČJ, M a technické dovednosti
Zapojení do projektu Sportuj ve škole (v rámci školní družiny jsou žáci vedeni k nejrůznějším sportovním aktivitám)
Kroužky: věda je zábava, keramika, angličtina, volejbal, rukodělný kroužek, mladý badatel
Každoroční soutěž v technických dovednostech
Pořádání adventního koncertu a dalších vánočních či velikonočních aktivit

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte. V níže uvedeném dokumentu zjistíte, jak je vaše dítě pro vstup do první třídy připraveno a co by bylo dobré ještě procvičovat.

Školní zralost dítěte a vstup do 1. třídy Žádost o dodatečný odklad povinné školní docházky Desatero pro prvňáčky Jak vybrat školní brašnu