Bakaláři

Olympiáda školní družiny

Během měsíce října si děti poměřily své síly při sportovních aktivitách ve školní tělocvičně i na školním hřišti. Děti si vyzkoušely atletický trojboj, ve kterém mladší žáci absolvovali běh na 50m, skok z místa, hod míčkem, nebo hod na koš. Starší žáci zápolili v běhu na 50m, trojskoku a v hodu medicinbalem, nebo kriketovým míčkem. Olympiády se zúčastnila všechna oddělení školní družiny a paní vychovatelky odměnily na svých odděleních nejlepší výkony svých dětí. Všem dětem děkujeme za snahu a gratulujeme jim k jejich výkonům.

Vychovatelky ŠD

Fotky ze sportovních aktivit můžete vidět zde:

https://sdvolgogradska.rajce.idnes.cz/Olympiada_ve_skolni_druzine/