Bakaláři

Žákovský parlament

Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy (zpravidla jsou zde zastoupeny dvě děti z každé třídy). Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

Parlament se nejčastěji věnuje činnostem, které:

  • proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí (vymalování chodby, pořízení šatních skříněk...),
  • zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí...),
  • rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav),
  • podporují charitu (nákup kompenzačních pomůcek pro spolužáka, psí útulek, spolupráce s dětskými domovy).

Žákovský parlament:

  • podporuje informovanost napříč školou,
  • zvyšuje zájem žáků o školní společenství,
  • vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu,
  • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti,
  • dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.

Náš školní parlament je složen ze zástupců 3. -  9. tříd a schází se jedenkrát za měsíc.

SEZNAM ČLENŮ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

3.A MARIE VAŠUTOVÁ
ADAM HRDÝ
3.B SÁRA DŘÍMALOVÁ
VÁCLAV HOLEK
4.A SOFIE TROJANOVSKÁ
TOMÁŠ STALMACH
4.B LUCIE ROHELOVÁ
ĎURNEK LUKÁŠ
5.A ŠIMON DĚCKÝ
JAN LINHART
5.B ANTONI-STANISLAV SOBERATS
VÁCLAV SLEZÁK
6.A SAMUEL NEUMANN
PATRIK ĎURNEK
6.B NATÁLIE SLANÁ
7.A MIKULÁŠ KUDLA
KLÁRA ŠULÁKOVÁ
7.B ELIŠKA HEISIGOVÁ
LEONTÝNA ČOBANOVÁ
8.A DANIELA HREHUŠOVÁ
MATYÁŠ KASPŘÍK
8.B JAKUB HYNEK
ELIŠKA LEGERSKÁ
9.A ELEN JEDLIČKOVÁ
ROZÁLIE JANEČKOVÁ
9.B NATÁLIE JEDLIČKOVÁ
VOJTĚCH POWADA