Bakaláři

Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B, zapsaný spolek

Pravidelné schůzky zástupců rodičů jednotlivých tříd se zástupcem vedení školy se uskutečňují jednou za čtvrt roku. Rodiče žáků prostřednictvím svých zástupců za jednotlivé třídy jsou informováni o akcích, projektech, aktivitách školy a s čerpáním rozpočtu Občanského sdružení, mohou se také vyjadřovat k fungování školy, vznášet dotazy a náměty.

Rodiče také mohou pomáhat při organizování mimoškolních akcí materiálními i finančními prostředky, přispívat k zajištění činnosti školy a zlepšovat školní prostředí. Roční příspěvek žáka činí 200 Kč.
Příklad akcí a činností na kterých se podílí Občanské sdružení:

Mikulášská nadílka
Adventní koncert
Den dětí
Sportovní dny
Soutěže a olympiády
Soutěže a akce školní družiny
Občanské sdružení má rovněž možnost požádat o dotace a může být i příjemcem sponzorských darů.

předsedkyně Sdružení rodičů a přátel školy
Ing. Mgr. Jana Jedličková
jana.jedlickova@skolavolgogradska.cz

zástupci tříd Sdružení rodičů a přátel školy
1.A Juříčková, Smékalová
1.B Zdrálková
2.A Faulová
2.B Dávídková
3.A Dohnalová