Bakaláři

Sokolnická show v ŠD

Ve středu 17. 5. se konala akce ŠD – Sokolnická show. Z důvodu špatného počasí se musela přesunout do školní tělocvičny, kde sokolník Jean van Coppenolle v ozvučeném vystoupení předvedl dětem Sovu pálenou, Sovu sněžnou, Výra velkého a nejmenší sovu Kulíška. Dále pak Orla bělohlavého, Supa, Sokola loveckého, Orla bělohlavého a Poštolku. Děti měly možnost zábavnou formou získat nové informace o dravcích. Také dostaly příležitost přijít s dravci do blízkého kontaktu – pohladit si je a vidět ukázky ze sokolnického výcviku, do kterého byly některé přímo zapojeny.