Bakaláři

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, učitelům a zřizovateli podílet se na správě školy. Rada zasedá nejméně dvakrát ročně a zabývá se vzdělávacími i organizačními záležitostmi školy.

Členství ve školské radě vzniká jmenováním nebo volbou. Funkční období každého člena školské rady (nikoli školské rady jako celku) je 3 roky (§ 167 odst. 6 školského zákona), s výjimkou funkčního období členů školské rady zvolených v předčasných nebo doplňovacích volbách (§ 167 odst. 8 školského zákona). Člen školské rady může být jmenován nebo zvolen členem školské rady opakovaně. Členství ve školské radě končí uplynutím funkčního období. Členství ve školské radě zaniká smrtí člena.

Členové školské rady ve funkčním období 10/2020-10/2023:

XXXX,
zástupce za zřizovatele

Mgr. Petr Poláš,
zástupce za pedagogický sbor základní školy
petr.polas@skolavolgogradska.cz

Petr Halfar,
zástupce za rodiče žáků základní školy
haf.st@seznam.cz

Členové školské rady ve funkčním období 10/2017-10/2020:

Ing. Vítězslav Sliž, předseda školské rady, zástupce za zřizovatele
Mgr. Petr Poláš, zástupce za pedagogický sbor školy
Mgr. Barbara Holčapková, zástupce za rodiče žáků školy

Zápisy z jednání školské rady:

Zápis 06/2020
Zápis 10/2019
Zápis 11/2018