Bakaláři

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující rodičům, učitelům a zřizovateli podílet se na správě školy. Rada zasedá nejméně dvakrát ročně a zabývá se vzdělávacími i organizačními záležitostmi školy.

Členství ve školské radě vzniká jmenováním nebo volbou. Funkční období každého člena školské rady (nikoli školské rady jako celku) je 3 roky (§ 167 odst. 6 školského zákona), s výjimkou funkčního období členů školské rady zvolených v předčasných nebo doplňovacích volbách (§ 167 odst. 8 školského zákona). Člen školské rady může být jmenován nebo zvolen členem školské rady opakovaně. Členství ve školské radě končí uplynutím funkčního období. Členství ve školské radě zaniká smrtí člena.

Členové školské rady ve funkčním období ​12.7.2021 – 11.7.2024

Stanislav Odstrčil  
zástupce za zřizovatele
stanislav.odstrcil@ovajih.cz


Ing. Mgr. Jana Jedličková
zástupce za pedagogický sbor základní školy
petr.polas@skolavolgogradska.cz

Petr Halfar
zástupce za rodiče žáků základní školy
haf.st@seznam.cz

Soubory ke stažení:

ZÁSADY ŠKOLSKÉ RADY

Zápisy z jednání školské rady: