Bakaláři

3D tisk a virtuální realita III

Ve středu dne 30. 11. se vybraní žáci 6. a 7. ročníků vydali na ZŠ Františka Formana, aby se zúčastnili třetího projektového dne na téma "3D tisk a virtuální realita". V první části projektového dne si vyzkoušeli páci se 3D skenerem. Read more
Zobrazit příspěvek

„Fajne školní bistro“

Dne 23.11. 2022 se konalo finále soutěže školních jídelen. Pětice finalistů se utkala o cenu za nejlepší školní obědové menu. Zadání znělo: ,,ROSTLINA MÍSTO MASA". Skládat se mělo z polévky, hl. chodu a dezertu. Read more
Zobrazit příspěvek

Autorské čtení Lenky Kertisové

Ve středu 30. 11. přijela do prvních tříd a k předškolákům naší MŠ na návštěvu paní spisovatelka Lenka Kertisová. Paní spisovatelka nám přestavila svou knížku „Lásenka a její kouzelná zahrada“ a těm, kteří si knihu zakoupili se i s věnováním osobně podepsala. Kdo si ještě knížku přeje třeba pod stromeček, ať napíše Ježíškovi nebo se staví za p. učitelkou Krčmařovou do 1.A. Read more
Zobrazit příspěvek

Soutěž Talent pro Firmy T-Profi

V pátek 25. 11. se naši žáci zúčastnili soutěže Talent pro firmy „T-Profi“. Tato soutěž se konala v rámci veletrhu škol, vzdělávání a pracovních příležitostí na výstavišti Černá louka v Ostravě. Tým ve složení: Václav Holek (5.B), Nela Králová (5.B), Kliš Jakub (5.A) a Strnadel Šimon (5.A) měl za úkol sestavit během 3 hodin funkční model přetlakové komory pomocí stavebnice Merkur. Read more
Zobrazit příspěvek

Vánoční jarmark

Ve čtvrtek 24. 11. se na naší škole uskutečnil tradiční vánoční jarmark. Žáci prezentovali a prodávali své výrobky v nádherně vyzdobených stáncích. Své stánky zde měli také školní družina a mateřská škola. Samotného jarmarku se zúčastnili také rodiče, prarodiče a celá řada bývalých žáků naší školy. Read more
Zobrazit příspěvek

Soutěž ve šplhu

V úterý 15. 11. 2022 se v naší tělocvičně uskutečnila soutěž ve šplhu na tyči pro žáky prvního stupně. Do soutěže se přihlásilo mnoho „šplhavců“, kteří se na toto utkání vytrvale připravovali v hodinách tělesné výchovy. Zápolilo se s velkým nasazením,… vždyť se na nás přišli podívat rodiče, prarodiče i kamarádi! Read more
Zobrazit příspěvek

3D tisk a virtuální realita II

Dne 14. 11. se vybraní žáci 6. a 7. ročníků zúčastnili již druhého projektového dne na ZŠ Františka Formana. V rámci těchto projektových dnů se žáci učí pracovat s 3D tiskem a virtuální realitou. Tentokrát si žáci vyzkoušeli vymodelovat své první modely v 3D malování a následně si je vytiskli na 3D tiskárně. To vše stihni za méně než dvě hodiny, za což si vysloužili veliký obdiv všech zúčastněných. Read more
Zobrazit příspěvek

Mladý zoolog 2022

Soutěž mladý zoolog má již dlouholetou tradici. Pořádá ji Zoo Ostrava ve spolupráci s Kruhem přátel zoo již více než 40 let pro celý Moravskoslezský kraj. Žáci soutěží v pětičlenných družstvech formou testu. Letos jsme postavili čtyři družstva: dvě v mladší a dvě ve starší kategorii. Read more
Zobrazit příspěvek

3. třídy mají splněno!!!

V měsíci říjnu a listopadu proběhlo na naší škole testování tělesné zdatnosti žáků. Testování zdatnosti se v českém prostředí realizuje po zhruba třiceti letech, je součástí specifického tematického šetření České školní inspekce zaměřeného na podporu pohybových aktivit a rozvoj pohybových dovedností žáků a týká se žáků 3. a 7. ročníku. Read more
Zobrazit příspěvek

Ředitelské volno – pátek 18. 11.

Dne 18.11. v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlásil ředitel ZŠ a MŠ Volgogradská 6b Ostrava-Zábřeh ředitelské volno pro žáky ZŠ. Read more
Zobrazit příspěvek