Bakaláři

Proběhlé projekty:

Školní rok 2021/2022 – Participativní rozpočet

Finanční prostředky pro realizaci participativního rozpočtu ve školách uvolnil ÚMOb Ostrava-Jih.
Realizoval se tento projekt: 
1/ ​Apple pencil

Více informací o projektu zde: https://www.participativni-rozpocet.cz/
Dotace: 30.000 Kč
Zdroj: ÚMOb Ostrava-Jih

2020/2021 SRPŠ – výtvarné potřeby, vybavení tvůrčí dílny pro děti

Vodafone a T-Mobile – internet pro žáky na 6 měsíců zdarmaČesko.
Digital – podpora online výuky žáků, dar 10 ks notebooků

01.09.2019 – 31.08.2021 – Šablony II

Školní družina: DVPP, školení: Pracujeme s iPadem, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, využití ICT ve vzdělávání, projektový den v ŠD.
Mateřská školka: sociální pedagog na půl úvazku, DVPP.
Základní škola: školní psycholog na půl úvazku, DVPP, iPady, čtenářský a deskový klub pro žáky ZŠ, doučování žáků ZŠ, projektový den ve škole a projektový den mimo školu
Vybavení kanceláří školního psychologa a sociálního pedagoga.
Dotace : 2.327.500 Kč 
Zdroj: MŠMT, ESF EU

01.07 – 31.08.2020 – Vzdělávací dny

Vzdělávací dny ve spolupráci s AŠSK.
Částečná kompenzace zameškaného vzdělávání z druhého pololetí školního roku 2019/2020.
Příprava dětí na nástup do nového školního roku.
Smysluplné využití volného času o prázdninách.
Dotace: 33.380 Kč
Zdroj: MŠMT

Školní rok 2020/2021 – Participativní rozpočet

Finanční prostředky pro realizaci participativního rozpočtu ve školách uvolnil ÚMOb Ostrava-Jih.
Realizovaly se tyto projekty: 
1/ Veselejší učení v přírodě
2/ Ping a pong na 2. poschodí 
3/ Digitální tabulky

Více informací o projektu zde: https://www.participativni-rozpocet.cz/
Dotace: 30.000 Kč
Zdroj: ÚMOb Ostrava-Jih

2020 ​– Technická dovednost , Sportuje celá škola

Pod záštitou statutárního Města Ostrava.
Celoroční i jednorázové volnočasové a vzdělávací aktivity, výstavy, soutěže, konference, společné mezinárodní projekty za účelem získání nových poznatků a seznámení se s novými školskými programy, workshopy pro děti, výukové programy.
Program je zaměřen na finanční podporu vzdělanosti dětí a žáků na území statutárního města Ostravy.

Dotace: 60.000 Kč
Zdroj: Magistrát města Ostravy

2020 – Podpora digitální výuky

Projekt Statutárního města Ostravy na podporu digitalizace školství, digitálních kompetencí pedagogů využitelných pro distanční výuku, odborných předpokladů, online výuku a aktivit souvisejících s formou online výuky v základních školách zřizovaných městskými obvody Statutárního města Ostravy.

Dotace: 80.000 Kč
Zdroj: Magistrát města Ostravy

2019 – Technická dovednost, Vracíme se k tradicím

Pod záštitou statutárního Města Ostrava.
Celoroční i jednorázové volnočasové a vzdělávací aktivity, výstavy, soutěže, konference, společné mezinárodní projekty za účelem získání nových poznatků a seznámení se s novými školskými programy, workshopy pro děti, výukové programy.
Program je zaměřen na finanční podporu vzdělanosti dětí a žáků na území statutárního města Ostravy.

Dotace: 50.000 Kč
Zdroj: Magistrát města Ostravy