Bakaláři

I můj talent potřebuje rozvoj 1. setkání

Setkání škol v rámci projektu I můj talent potřebuje rozvoj, který je financován z rozpočtu Statutárního města Ostravy.

Dne 12. 4. se žáci ZŠ Formana seznamovali s přístrojem Vernier. V rámci projektu škola zakoupila několik měřících čidel, s nimiž budou postupně žáci pracovat. Na 1. schůzce jsme využili čidlo na měření pH.

Přístrojem měřili pH různých nápojů a srovnávali pH s přírodním indikátorem z borůvek. Dalším pokusem bylo okyselování vody oxidem uhličitým, kdy žáci foukali oxid uhličitý do kádinky pomocí brčka a navzájem měřili, kdo vypustí více oxidu uhličitého. Pak přelévali oxid uhličitý a snažili se zhasnout svíčku. Posledním pokusem byl odhad pH, když do destilované vody přidávali šťávu z citrónu.