Bakaláři

Technická dovednost 2022

V letošním školním roce 2022/23 proběhl ve dnech 21.10. a 24.10. 2022 ve školní dílně ZŠ a MŠ Volgogradská 6B již 13. ročník celoměstské soutěže Technická dovednost žáků v oblasti ručního zpracování dřeva a kovu.

Cílem soutěže (projektu) je propagace a osvěta technických oborů a řemesel mezi školami a rodiči v našem ostravském regionu, zatraktivnění odborného vzdělávání, změna všeobecného nezájmu žáků a rodičů o technická povolání a snaha dosáhnout řemeslné úrovně žáků a dorostu z let osmdesátých a devadesátých.

Soutěž (projekt) podpořily dotace z Magistrátu města Ostravy.

Soutěže se zúčastnilo celkem 36 žáků z devíti základních škol Ostravy a okolí. Školy vyslaly nejzručnější žáky sedmých, osmých a devátých ročníků, kteří soutěžili v oblasti ručního zpracování dřeva a kovu.

Žáci vyráběli dle odborných instrukcí p. učitele Mgr. Rostislava Hrušky, technického výkresu a předvedeného finálního výrobku sázecí lopatku.

Výroba sázecí lopatky, kombinovaného výrobku ze dřeva a kovu, byla celkem náročná, přesto však výrobek všichni žáci úspěšně dokončili, i když v dílně strávili téměř 6 vyučovacích hodin. Mezi žáky se objevilo i několik dívek, které svou důslednou, přesnou a téměř dokonalou prací předčily i některé chlapce.

Nejlepší výrobky žáků v kategorii ručního opracování dřeva a kovu bodově ohodnotila desetičlenná komise složená z učitelů základních škol a odborníků pracujících v dané oblasti. Všichni hodnotící se shodli na tom, že hodnocení bylo náročné a opravdu těžké, neboť některé výrobky byly téměř dokonalé a hodně podobné.

Nejlepších dvacet tři žáků bylo odměněno za své výrobky hodnotnými cenami (mobilní telefony, bluetooth bedýnky, power banky, smart hodinky, příslušenství k PC aj.).

Soutěže se zúčastnily tyto školy: ZŠ Bulharská, ZŠ Horymírova, ZŠ A. Kučery, ZŠ Mitušova 16, ZŠ Ostrava-Stará Bělá, ZŠ I. Sekaniny, ZŠ J. Šoupala, ZŠ J. Valčíka a ZŠ Volgogradská 6B.

Výrobky byly spolu s cenami předány po ohodnocení žákům z daných škol.

Umístění:

  1. místo     Dedková Anna 173 b.    ZŠ Volgogradská 6B    
  2. místo     Seidl Martin 163 b.    ZŠ J. Valčíka           
  3. místo     Tesková Veronika 152 b.    ZŠ Volgogradská 6B   

                                                                                                                     Zpracoval: Mgr. Rostislav Hruška