Bakaláři

Technická dovednost – Hrajeme si s Merkurem 2023

Ve dnech 22. 5. a 23. 5. 2023 proběhlo na naší škole ZŠ a MŠ Volgogradská 6B školní kolo soutěže Hrajeme si s Merkurem, které se zúčastnilo rekordních 41 žáků 4.- 6. tříd.

Žáci sestavovali model člunu ze stavebnice Merkur. Pracovali ve dvojicích, pouze jedna žákyně pracovala samostatně, protože její spolužačka nepřišla do školy.

Téměř všem žákům se podařilo model člunu sestavit. Soutěže se zúčastnilo i jedenáct dívek, které se svou důsledností a přesností práce vyrovnaly chlapcům. Nejlepších šest dvojic bylo odměněno cenami. Odměněna byla i samostatně pracující žákyně. První čtyři dvojice postupují do městského kola, které se také uskuteční na naší škole na začátku června 2023. Soutěž je součástí projektu Technická dovednost, který podporují dotace z Magistrátu města Ostravy.

1. místo Ema Reichel, Markéta Šubrtová ze třídy 6.A

2. místo Jakub Klíš, Šimon Strnadel ze třídy 5.A

3. místo Lukáš Ďurnek, Matyáš Halfar ze třídy 6.B

4. místo Patrik Dostál, Jan Hrdý ze třídy 4.A

5. místo Denis Griga, Dominik Gunár ze třídy 4.B

6. místo Gita Kajnarová, Kateřina Kucirová ze třídy 6.A

7. místo Zuzana Kachlová ze třídy 5.A

Všem zúčastněným žákům děkuji za snahu a odvedenou práci.

Mgr. Rostislav Hruška