Bakaláři

Dobronauti 2023

V letošním školním roce se naše škola, resp. žáci 1. stupně, zapojila do edukačně-preventivního programu DOBRONAUTI.

Formou hry se žáci učí předcházet vzniku hádek a nedorozumění, samostatně řešit problémy, které mohou ve školním prostředí nastat, zvládat vztek a další negativní emoce, ale také zhodnotit své jednání s odstupem času a zamyslet se nad jeho důsledky.

S DOBRONAUTY se žáci budou setkávat i v následujícím školním roce, neboť se jedná o dlouhodobý preventivní program. Více se dočtete na: dobronauti.cz