Bakaláři

Soutěž ve vybíjené 2. až 5. tříd

Ve středu 1. března 2023 se v naší tělocvičně konala soutěž ve vybíjené 2. až 5. tříd.

Jedenáctičlenná družstva (+ 1 náhradník) byla vytvořena z nejlepších hráčů každé třídy. Své síly spolu změřili žáci stejného ročníku.

Po urputných bojích zvítězily třídy 2.A, 3.A, 4.B a 5.A. Vítězové obdrželi diplom pro třídu a sladkou odměnu.

Soutěž si užili jak hráči, tak fandící spolužáci.