Bakaláři

Školní kolo biologické olympiády  2022 – 2023

57. ročník školního kola biologické olympiády proběhl na naší škole dne 8. 2. 2023. Zúčastnilo se ho 6 žáků, všichni ze starší kategorie.

Letošní ročník byl tematicky zaměřen na bezlesé prostředí naší republiky. Studijní materiál obsahoval 74 stran textu a obrázků, takže tříměsíční příprava žáků se zájmem o biologii byla poměrně náročná.

Olympiáda měla tři části. Vědomostní test, poznávání rostlin + živočichů a část praktickou – vypracování laboratorní práce.

 A toto jsou výsledky :

KATEGORIE  C- starší žáci ( max. počet bodů 100b )

  1. místo:                            61,5 bodu             Dreslerová Nikola 8.B
  2. místo:                            59 bodů               Čobanová Leontýna 9.B
  3. místo:                            57 bodů               Tesková Veronika 9.A   
  4. místo:                            55 bodů                Kolodějová Nikola 9.B
  5. místo                             54,5 bodu             Konigová Elizabeth 9.A
  6. místo                             52 bodů                Neumann Samuel 8.A

V případě shody bodů rozhoduje vyšší počet bodů v praktické části.

Nejlepší     

v teoretické části:

Dreslerová Nikola

v poznávačce:                                  

Dreslerová Nikola         

v praktické části:

Tesková Veronika

Konigová Elizabeth

Neumann Samuel

Všem účastníkům gratulujeme!