Bakaláři

Mladý zoolog 2022

Soutěž mladý zoolog má již dlouholetou tradici. Pořádá ji Zoo Ostrava ve spolupráci s Kruhem přátel zoo již více než 40 let pro celý Moravskoslezský kraj. Žáci soutěží v pětičlenných družstvech formou testu. Letos jsme postavili čtyři družstva: dvě v mladší a dvě ve starší kategorii.

Naše škola se této přírodovědné soutěže účastní pravidelně od roku 2007. Letos byla konkurence veliká. Soutěžilo 430 družstev. Téma letošního klání byli PRIMÁTI.

A jak jsme se umístili?

Nejúspěšnější bylo družstvo mladších žáků – DROMEDÁRŮ s kapitánem Davidem Klíšem

které se umístilo na krásném 23. místě.

Složení družstva: David Klíš 7. A

Marie Tallová 7. A

Nela Slezáková 7. A

David Mkrtčhyan 7. A

Ema Reichel 6. A

Druhé bylo opět družstvo mladších žáků kapitánky Nikoly Tureničové – BERUŠKY

Složení družstva: Nikol Tureničová 7. B

Vanessa Vyhlídalová 7. B

Barbora Šiklová 6. A

Kristýna Boudová 6. B

Matěj Halfar 6. B

Další příčku obsadilo družstvo starších žáků s kapitánem Karlem Menšíkem – RETARDI

Složení družstva: Karel Menšík 7. B

Samuel Neumann 8. A

Tereza Nieslaniková 8. B

Anna Dedková 8. B

Adéla Brychlecová 8. B

Na dalším místě se umístilo družstvo starších žáků kapitánky Veroniky Teskové-LACHTANI

Složení družstva: Veronika Tesková 9. A

Elizabeth Königová 9. A

Nikola Kolodějová 9. B

Lea Čobanová 9. B

Matěj Rychtář 9. B

Všem gratulujeme a přejeme další úspěchy v přírodovědných soutěžích.