Bakaláři

3. třídy mají splněno!!!

V měsíci říjnu a listopadu proběhlo na naší škole testování tělesné zdatnosti žáků.

Testování zdatnosti se v českém prostředí realizuje po zhruba třiceti letech, je součástí specifického tematického šetření České školní inspekce zaměřeného na podporu pohybových aktivit a rozvoj pohybových dovedností žáků a týká se žáků 3. a 7. ročníku.

Plnili jsme celkem čtyři motorické testy:

sedy-lehy, skok daleký z místa, běh 4 x 10 m, člunkový vytrvalostní běh.