Bakaláři

Projektový den na Střední průmyslové škole v Ostravě Vítkovicích

V úterý 1. 11. 2022 se vybraní žáci zúčastnili v rámci projektového dne OKAP návštěvy Střední průmyslové školy ve Vítkovicích. Projektové dny jsou realizovány ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Po úvodu, který proběhl již v prostorách školy, byli žáci seznámeni s nabízenými studijními a učebními obory s možností uplatnění v praxi. Následovala prohlídka školy, prezentace učeben a praktické zapojení v rámci odborných učeben – robotiky, virtuální reality, výpočetní techniky a praktického vyučování.

Příjemný překvapením bylo, že jeden z oborů prezentoval také náš bývalý žák – dnes učitel na této střední škole. Vzhledem k tomu, že žáci byli aktivně zapojování do praktické části, byla akce z jejich strany přínosem a byla také žáky kladně hodnocena.

Mgr. Petr Poláš