Bakaláři

Setkání zástupců Žákovských školních parlamentů v rámci obvodu

Ve středu 15. června se v rámci projektu Bo nám to není jedno ……. uskutečnilo obvodní setkání zástupců všech škol v rámci obvodu Ostrava – Jih. Každou školu zastupovali 2 žáci se svým pedagogem. Za tu naši to byli žákyně 8.B třídy Michaela Gondová a Leontýna Čobanová. Setkání se uskutečnilo v zasedací místnosti zastupitelstva obvodu. Po úvodu, kterého se zúčastnila a místostarostka Mgr. Hrabovská, která nad touto akcí převzala patronát se rozběhl „maratón“ různých činnosti. Žáci tak prezentovali činnost svých parlamentů a mohli se tak dozvědět co zajímavého se odehrává na jednotlivých školách obvodu. Poté pracovali ve skupinách nad projektem Nevšední škola. Nechyběly ani chvíle na relaxaci, protažení těl, diskuze. Zástupci se tak od svých spolužáků mohli dozvědět zajímavé náměty o činnostech parlamentů v rámci obvodu a získali tak náměty k činnosti na svých školách.

Mgr. Petr Poláš