Bakaláři

Ocenění v soutěži „Rosteme s knihou“

Ocenění v celostátní soutěži

Dne 10. června byly na knižním veletrhu na Výstavišti v Praze-Holešovicích slavnostně předány ceny „mladým spisovatelům“, kteří se zúčastnili celorepublikové literární soutěže vyhlášené v rámci kampaně na podporu četby knih ROSTEME S KNIHOU 2022.

Mezi desítkou nejlepších se umístila 

Majda Buriánková, žákyně 2. B,

které tímto srdečně gratulujeme!!!

Vítěznou práci si můžete přečíst na nástěnce ve vestibulu školy

(u vstupu na pavilon 1. stupně).