Bakaláři

Můj život po škole ………

V pondělí 9. května byla pro žáky v rámci kariérního poradenství připraveny modelové hodiny zaměřené na volbu povolání Můj život po škole ………Jednalo se vždy o dvouhodinové bloky určené pro žáky 8. ročníků . Po úvodním slovu lektorky Ing. Kateřiny Tvrdé byli žáci rozděleni do skupin a jednalo se o týmovou práci , druhá část již byla individuální a obnášela nejen práci na PC , kvízy, ale i osobní konzultace s lektorkou . V závěru žáci měli popsat anonymně svůj dojem z dnešních hodin . Veškeré výstupy jsou dány k dispozici žákům zpracovány do grafů .

Mgr. Petr Poláš