Bakaláři

Erasmus+ 2022, Czechia, Ostrava, Den 2.

Druhý den výměnného pobytu Erasmus+ jsme navštívili Dolní oblast Vítkovice (DOV). V dopoledních hodinách proběhly dva výukové programy vedeny v anglickém jazyce. Témata výukových programů byla: „Ozoboti“ (základy programování a robotiky) a expozice civilizace (současné enviromentální problémy planety Země). Současně s výukovými programy pro žáky proběhla také komentována prohlídka Dolní oblasti Vítkovic, včetně návštěvy Bolt Tower. V odpoledních hodinách se žákům otevřela kompletní expozice Velkého světa techniky včetně 3D kina.