Bakaláři

Beseda ve školní knihovně

V pátek 18. února proběhla ve školní knihovna beseda pro 2. ročník. Do školy se za námi přijel podívat pan Buriánek, profesionální hasič z hasičské jednotky v Ostravě-Dubině.

Hned v úvodu zaujala děti hasičská helma. První téma se tedy týkalo výbavy hasičů. Dále si děti zopakovaly, jak zavolat pomoc a jak se chovat v případě požáru. Jak jsme se dověděli, právě výjezdy hasičů k požárům nepatří k těm nejčetnějším zásahům. Co všechno tedy obnáší práce hasičů? Toto téma už bylo náplní druhé poloviny besedy. Děti si připravily velmi zajímavé dotazy, díky kterým se dověděli spoustu nových informací a zajímavostí o práci profesionálních hasičů. Povídání navíc pan Buriánek prokládal historkami a zážitky ze svého profesního života.