Bakaláři

Olympiáda v českém jazyce

„Jazykoví nadšenci“ z 8. a 9. ročníku se dne 28. ledna zúčastnili školního kola 48. ročníku OvČj. Vybrána a přihlášena byla původně dvacítka dětí, nakonec pro nepřítomnost některých a kvůli karanténním opatřením sedělo v lavicích učebny celkem deset soutěžících: Klára Antošová a Marek Pazděra z 8. B, Klaudie Bednářová, Veronika Carbolová, Filip Jorníček, Lukáš Onderka a Jakub Veselý z 9. A, Valérie Dembkovská, Ondřej Kukliš a David Vavrečka z 9. B.

Účastníci olympiády se během 120 minut snažili nalézt správné řešení ke každé ze sedmi otázek z mluvnice, dalším „oříškem“ pro ně bylo napsat slohovou práci. Téma a forma slohovky (U nás na náměstí/návsi, próza) byly zadány, slohový útvar si děti mohly zvolit.

A jak klání u nás na Volgogradské dopadlo? 1. místo získal Jakub Veselý, 2. pozici obsadil Lukáš Onderka a na 3. příčku může být hrdá Valérie Dembkovská.

Všechny snaživé osmáky a deváťáky chválím za účast a odvahu, těm nejlepším blahopřeji k solidním výkonům a prvním dvěma budu doufám nejen já držet pěsti pro štěstí při reprezentaci naší školy v kole okresním.

Hana Najšelová