Bakaláři

Distanční výuka

Vážení rodiče,

naše škola není momentálně schopna personálně zajistit prezenční výuku (osobní přítomnost žáků) pro všechny své žáky.

Více než třetina pedagogů je nyní v pracovní neschopnosti, která je částečně způsobena Covidem-19 a částečně jinými důvody. Každá třída má v současné době minimálně jednoho a více pozitivních dětí. Na základě výše uvedeného jsme nuceni částečně přejít na distanční výuku u většiny žáků školy.

Distanční výuka bude probíhat od čtvrtku 11. 11. 2021 do pátku 19. 11. 2021.

Prezenční výuka bude nadále prozatím probíhat pro třídy 4. A, 5. A, 6. A, 7. A, 8. A, B, 9. A, B.

Rodiče, kteří nemají možnost zajistit si hlídání pro své děti I. stupně v době distanční výuky, oznámí tuto skutečnost svým třídním učitelům a škola zajistí jejich hlídání na nezbytně nutnou dobu. Distanční výuka je povinná součást vzdělávání.

Vezměte prosím na vědomí, že při současném množství nakažených v ČR je pro hygienickou stanici (dále jen KHS) velmi obtížné trasování a zjišťování se kterými kontakty přišli nakažení do kontaktu, a kdo má být v karanténě. Škola několikrát denně komunikuje s KHS a řeší jednotlivé třídy a karantény individuálně. Pokud však KHS neudělá základní rozhovor s nakaženou osobou, nemůžeme jako škola podat přesné informace o délce karantény jednotlivých tříd. Někteří pozitivní žáci z minulého týdne nejsou dosud KHS vytrasovaní, a proto po domluvě s KHS vám průběžně sdělujeme, že vaše děti mají zůstat doma.

Škola tímto částečně dělá práci za KHS a snaží se o maximální předávání informací, i když to není její náplní. Informace o datu kontaktu s pozitivní osobou, o délce karantény, o absolvování testů apod. má podávat KHS a ne škola.

Testování PCR testem – na konci karantény, 5. – 7. den od jejího začátku, je možné nechat dítě otestovat. Pokud je test negativní, vrací se žák zpět do školy s doložením tohoto testu. Test je pro děti do 18 let zdarma. Test dětí, které jsou v karanténě, se nezapočítává do limitu dvou testů za měsíc zdarma. Pokud nebude dítě otestováno, trvá karanténa 10 dnů.

Výdej obědů do jídlonosičů je v čase 11.00 – 11.30 hodin. Výdej obědů pro konzumaci ve školní jídelně pro žáky, kteří nejsou v karanténě 12.00 – 13.55 hodin. Zdraví žáci mají dotované obědy i ve dnech distanční výuky. Nemocní žáci pouze první den nemoci.

Děkujeme vám za trpělivost a přejeme pevné zdraví.

Vedení školy