Bakaláři

Návštěva ZS Bartošovice

V úterý 2. 11. opustily druhé třídy školní lavice a vyjely na exkurzi záchranné stanice v Bartošovicích.

Po příjezdu na místo byli žáci rozděleni na dvě skupinky a začali zkoumat expozice. V té venkovní viděli žáci především ptáky – rozmanité druhy sov, dravců, ale také krkavce, kavky, holuby. Největší voliéra patřila orlům skalním. Dětem se nejvíce líbila vydra a její krmení.

Ve vnitřní expozici žáci poslouchali výklad pana Kašinského o historii ochrany zvířat a seznámili se se zástupci rostlin a živočichů, kteří se vyskytují v okolí řeky Odry.

Zahradu s altánem, lavičkami a dalšími zajímavostmi si žáci neužili, protože počasí bylo jedinou kaňkou na vydařeném dni. Žáci si odnesli mnoho dojmů a nových znalostí o přírodě.