Bakaláři

Testujeme se, aby ve škole bylo bezpečno

Mimořádná opatření
K provozu škol a školských zařízení


Od 1. listopadu 2021 0:00 hodin se v návaznosti na jednání vlády ČR, nařízení Ministerstva zdravotnictví a doporučení MŠMT se v oblasti školství nařizuje:

Žáci mají povinnost se bezprostředně po vstupu do školy otestovat v těchto termínech: 1. listopadu a 8.listopadu 2021. Avšak pouze vy vybraných okresech: České Budějovice, Ostrava-město, Prostějov, Prachatice, Brno-venkov, Přerov, Opava a Karviná.


Pokud se dítě, které spadá do této kategorie nenechá otestovat v rámci screeningového testování otestovat:


• musí mít ve vnitřních prostorách po celou dobu nasazenou ochranu nosu a úst (respirátor např. FFP2, KN 95) a ve venkovních prostorách v případě nemůže-li dodržet rozestup 1,5 m. V případě dětí do 15 let postačí rouška. Nemusí ho také mít na pokoji v rámci škol v přírodě atp. Nadále platí i pro tyto žáky výjimka v případě vážných zdravotních důvodů, pokud mají lékařské potvrzení,
• nesmí cvičit ve vnitřních prostorách (venku pouze za dodržení rozestupu),
• nesmí zpívat, pokud nedodrží rozestup 2 m,
• používá zvláštní hygienické zařízení (pokud takové je),
• při konzumaci jídla a pití sedí u stolu/v lavici s rozestupem 1,5 m.


V případě pozitivního výsledku jej škola oznámí zákonnému zástupci, vydá žákovi potvrzení, oddělí jej od ostatních žáků, než jej vyzvedne zákonný zástupce. Dále je potřeba aby zákonný zástupce kontaktoval praktického lékaře dítěte. Následně je potřeba provést konfirmační RT-PCR test. Od testování ve škole jsou osvobozeni žáci, kteří doloží splnění některé z těchto podmínek:

  1. žák absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. žák absolvoval nejdéle před 72 hodinami RAT test na přítomnost antigenu viru SARS – CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. žákovi od aplikace poslední dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní
  4. žák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního RAT testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.