Bakaláři

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

Soutěže „PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN“ se zúčastňujeme pravidelně. Jejím pořadatelem je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěžící odpovídají na otázky z matematiky, fyziky, biologie, zeměpisu, chemie i ekologie. Cílem této soutěže je podporovat zájem žáků o přírodovědné obory, prezentovat jejich zajímavost a užitečnost, mezi žáky vyhledávat talenty, podporovat zájem a rozvíjet jejich nadání.

Soutěžícím je zadán jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, vybírá se jedna správná odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení žáci mají 40 minut a mohou získat maximálně 120 bodů. Soutěž je nepostupová.

V letošním školním roce 2021/2022 soutěžilo 19 žáků z 8. a 9. tříd.

Nejlepšími řešiteli se stali NATÁLIE VOJVODÍKOVÁ z 9.B a JAKUB VESELÝ z 9.A.

Všem děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.