Bakaláři

Vzdělání pro budoucnost 2021

Vzdělání pro budoucnost 

Letošní konferenci „Vzdělání pro budoucnost“ společně pořádali Mensa ČR, Svět vzdělání, Národní pedagogický institut ČR a Nakladatelství Fraus. Konference proběhla ve dvou dnech, v rámci kterých se účastníci v sedmi paralelních sekcích formou přednášek a workshopů obeznámili s inovativními metodami ve vzdělávání. Na programu se střídaly teoretické přednášky s praktickými tipy pro pedagogy. Z našich řad se konference zúčastnily Mgr. Zuzana Šenkeříková a Mgr. Šárka Krčmářová.

Konference se zaměřila převážně na?  

  • Rozvoj nadání dětí – jak v dětech objevit jejich potenciál a jak jej rozvíjet. 
  • Efektivní vzdělávání žáků – konstruktivismus, projektové učení, práce s motivací, komunikace s rodiči a mnoho dalších témat. 
  • Digitální vzdělávání – jak děti připravit na průmysl 4.0 a svět, který bude za 20 let vypadat úplně jinak. 

Na konferenci se také řešilo, jak to udělat, aby učitele práce s dětmi bavila a přinášela radost jim i dětem. 
Hlavními řečníky konference byli špičkoví odborníci z dané oblasti, kteří představí teoretické základy, na něž svými přednáškami s příklady dobré praxe navázali další přednášející. Součástí konference byly i workshopy určené k vzájemné výměně zkušeností a poznatků. Nedílným přínosem pro účastníky bylo potom setkání s kolegy z celé republiky a navázání kontaktů s odborníky v oblasti inovace vzdělávání. 

Konference vzdělání pro budoucnost, Praha 2021