Bakaláři

Sponzorský dar ZOO

Na začátku byla myšlenka.

Žákyně 9. B třídy Rozálie Janečková na schůzce žákovského parlamentu vyslovila přání pomoci některému ohroženému druhu v naší zoologické zahradě symbolickou adopcí. Vybrala hulmana posvátného.

A tak po několika měsících jsme mohli předat částku 6500,- Kč, kterou vybrali žáci naší základní školy společně s dětmi mateřské školy.

Dne 4. 6. 2021 v rámci Dne dětí Rozálie Janečková, Veronika Kohoutová z 9. B třídy a Daniela Hrehušová, Kristýna Slívová z 8. A třídy na sekretariátu ředitele Zoo Ostrava slavnostně předaly vybranou částku paní Monice Vlčkové.

Vzhledem k pandemické situaci, kdy byla Zoo Ostrava pět měsíců zavřená, byl tento sponzorský dar vřele přivítán. Můžeme být pyšní, že jsme pomohli.

Na konci je opět myšlenka. Nebuďme lhostejní a pomáhejme i nadále!