Bakaláři

Sociální pedagog
Tomáš Šimík, DIS.
tomas.simik@skolavolgogradska.cz

Náplň práce sociálního pedagoga
-Provádí odborné činnosti v oblasti sociálně-právního poradenství a sociálních intervencí,     
-provádí analytické a metodické činnosti v sociální oblasti zaměřené na jednotlivce nebo rodiny v souvislosti se vzděláváním žáků
-V rámci poradenské služby realizuje sociální šetření a zjišťuje potřeby klienta
-Zajišťuje komunikaci s klienty a jejich zákonnými zástupci
-Spolupracuje v multidisciplinárním týmu, v rámci něhož informace poskytuje v rozsahu potřebném pro podporu při vzdělávání žáka
-Spolupracuje a podílí se na získávání podkladů v rámci poradenské služby
-Podílí se na stanovení návrhu podpůrných opatření
-Spolupracuje s dalšími osobami, jejichž činnost ovlivňuje poskytování poradenských služeb, zejména jinými školskými poradenskými zařízeními a orgány veřejné moci,    
-Poskytuje sociální poradenství a poradenství o sociálních službách nebo sociální rehabilitaci dostupné v daném regionu,    -Poskytuje informace a zprostředkovává kontakt s institucemi poskytujícími pomoc a podporu žákům uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona.   
     
Dílčí úkoly sociálního pedagoga              
-Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.                    
-Metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.                   -Besedy a osvěta zákonným zástupcům.                    
-Prezentační a informační činnost.                   
-Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.