Bakaláři

Školní psycholog
Mgr. Michal Klusoň
michal.kluson@skolavolgogradska.cz
+420 602 492 153

Co dělá školní psycholog?

-P​rovádí psychologickou diagnostiku žáků za účelem zjištění příčin školní neúspěšnosti 
-Poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi 
-Poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům 
-Poskytuje krizovou intervenci 
-Zjišťuje studijní předpoklady a podílí se na kariérovém poradenství 
-Pracuje s třídním kolektivem, aby zajistil co nejlepší sociální klima pro všechny žáky 
-Provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup k žákům ze strany školy 

Školní psycholog (dále jen ŠP) poskytuje konzultace také pedagogům. Pomáhá jim zlepšit atmosféru ve třídě, řešit výukové a výchovné problémy jednotlivých žáků, poskytuje učitelům metodickou podporu. ​V rámci školy úzce spolupracuje se sociálním pedagogem, výchovným poradcem, školní metodičkou prevence, speciálním pedagogem i asistenty pedagoga, mimo školu především s odbornými pracovníky PPP, SPC či SVP. Komunikuje také s lékaři, klinickými psychology a dalšími odborníky.

V jakých situacích se na něj můžete obrátit?    
Žáci:    
-když vám nejde učení tak, jak byste chtěli 
-když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit 
-když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by --měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy…) 
-když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, hádka s kamarádem, tréma) 
-když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota) 
-když se nemůžete rozhodnout, na jakou jít střední školu když si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat 

Rodiče:    
-pokud se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte 
-když máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo 
-když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí 
-když se chcete poradit, jakou vybrat pro dítě střední školu 
-když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo 
-když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod…) 
-když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, nebaví se s kamarády apod.) 
-když máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stý