Bakaláři

„Bo nám to není jedno“

V pondělí 27. března se zástupci našeho školního parlamentu zúčastnili setkání zástupců žákovských školních parlamentů v rámci projektu „Bo nám to není jedno“ ve SVČ Korunka. Setkání se tentokrát zaměřilo na VIZI OSTRAVY. Akce byla připravena spolu s Magistrátem města Ostravy a jejím cílem bylo participovat na strategickém plánu města v období 2024 až 2030. Tato aktivita je jednou z možností, jak mohou mladí lidé přispět k budoucímu rozvoji našeho města.

Setkání proběhlo formou interaktivních metod pod vedením garantů strategického plánování.

Mgr. Petr Poláš