Bakaláři

Ekokonference na Gymnáziu Olgy Havlové

V pondělí dne 5. 12. 2022 se žákyně Vanessa Tomisová, Ema Němcová, Julie Řepíková a Ella Navrátilová zúčastnily Ekokonference na Gymnáziu Olgy Havlové. Děvčata vystoupila s prezentací na téma Voda a její znečištění. Skončila na krásném 7. místě. 

Žákyně získaly nejen další zkušenosti, ale také dostaly nápad uspořádat ve škole akci „Den vody“.

Ve své práci budou i nadále pokračovat a s dalšími výsledky svého bádání se budou prezentovat na nadcházejících konferencích.