Bakaláři

BODUJEME V LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ!!!

V měsíci říjnu proběhlo základní kolo soutěže Logická olympiáda pro 3.- 5. ročník ZŠ.

V této kategorii A jsme měli celkem pět zástupců z naší školy a hned dvěma

z nich se podařilo postoupit do krajského kola.

Nejúspěšnějším řešitelkou se stala Eliška Buriánková ze třídy 3. B, která se umístila na sdílené 11. – 15. pozici v kraji a 189. – 238. místě v republice.

Na druhém místě se umístila Majda Buriánková, která obsadila sdílené 37. – 42. místo v kraji.

Celkový počet soutěžících v ČR v této kategorii byl 17 701, v kraji pak 2151.

Oběma „třeťačkám“ gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole.