Bakaláři

Ostravské sportovní hry, vyhlášení

Během Ostravských sportovních her ve školním roce 2021/2022 probíhaly na školách každý měsíc jednotlivé disciplíny, které plnili žáci jednotlivých tříd. Disciplíny – běh na 500m a 1000m, šplh, švihadlo, kotouly, přeskok, driblink, atletika. Mezi nejtěžší disciplíny patřil šplh, tuto disciplínu splnilo málo žáků. Vzhledem k covidové situaci během školního roku to byla výborná akce k sportovní aktivizaci žáků ve školách. Soutěže se zúčastnilo 27 škol, naše škola skončila na výborném 6.místě. Dne 10.6. se vybraní žáci deseti nejlepších škol zúčastnili slavnostního vyhodnocení soutěže v Atletické hale ve Vítkovicích, kde si vyzkoušeli různé sporty – judo, badminton, skákání přes švihadlo, atletické disciplíny, parabasketbal, florbal aj. Bylo to milé zakončení celoroční soutěže mezi školami. Žáci obdrželi tašky s propagačními předměty a škola částku 10 000,-kč na sportovní učební pomůcky. Děkujeme všem našim žákům a vyučujícím za aktivní účast v této soutěži.

Gratulujeme.