Bakaláři

Vítězství Samíka ze 3.A ve výtvarné soutěži

Ve výtvarné soutěži s dopravní tematikou „Děti, pozor, červená!“, kterou každoročně vyhlašuje Aktiv BESIP spolu s Klubem dopravní výchovy se z naší školy umístil Samuel Liška ze 3.A. Téma letošního ročníku znělo: „Na kole vždy bezpečně, nespěcháme zbytečně“.

Same, gratulujeme! Užij si Lega (výhra)!

https://www.okas.cz/hlavni-cinnosti/oddeleni-dopravniho-inzenyrstvi/aktiv-besip/deti-pozor-cervena/2022-na-kole-vzdy-bezpecne-nespechame-zbytecne.html?foto=409#gal