Bakaláři

Finanční gramotnost

V měsíci prosinci proběhl na naší škole další ročník celostátní Soutěže finanční gramotnost . Do soutěže byli zapojeni žáci osmých a devátých ročníků . Po seznámení s pravidly soutěže se žáci registrovali do centrálního systému . Odpovídali na dvacet otázek v časovém limitu . Každá otázka nabízela několik možností a jejich úkolem bylo „zakliknout“ správnou odpověď . Časový limit splnili všichni žáci . Nejvíce z možných 20 bodů získala žákyně Klára Antošová ze třídy 8.B a to 19 , na druhém místě se umístil žák 9.A třídy Lukáš Onderka se 17 body a třetí místo se 16 body získalo 6 žáků obou ročníků . Do celostátního kola postupují 3 žáci . Toto kolo proběhne do 5. února .Všem zúčastněným žákům děkuji za účast a prezentaci školy v této soutěži a všem postupujícím ke zdárnému umístění v kole celostátním.

Mgr. Petr Poláš