Bakaláři

Testujeme se, aby bylo ve škole bezpečno II

Mimořádná opatření
K provozu škol a školských zařízení


Od 22. listopadu 2021 0:00 hodin se v návaznosti na jednání vlády ČR, nařízení Ministerstva zdravotnictví a doporučení MŠMT se v oblasti školství nařizuje:


Žáci mají povinnost se bezprostředně po vstupu do školy otestovat v těchto termínech: 22. listopadu a 29. listopadu 2021.
Pokud se dítě, které spadá do této kategorie nenechá otestovat v rámci screeningového testování otestovat:


• musí mít ve vnitřních prostorách po celou dobu nasazenou ochranu nosu a úst (respirátor např. FFP2, KN 95) a ve venkovních prostorách v případě nemůže-li dodržet rozestup 1,5 m. V případě dětí do 15 let
postačí rouška. Nemusí ho také mít na pokoji v rámci škol v přírodě atp. Nadále platí i pro tyto žáky
výjimka v případě vážných zdravotních důvodů, pokud mají lékařské potvrzení,
• nesmí cvičit ve vnitřních prostorách (venku pouze za dodržení rozestupu),
• nesmí zpívat, pokud nedodrží rozestup 2 m,
• používá zvláštní hygienické zařízení (pokud takové je),
• při konzumaci jídla a pití sedí u stolu/v lavici s rozestupem 1,5 m.


V případě pozitivního výsledku jej škola oznámí zákonnému zástupci, vydá žákovi potvrzení, oddělí jej od ostatních žáků, než jej vyzvedne zákonný zástupce. Dále je potřeba aby zákonný zástupce kontaktoval praktického lékaře dítěte. Následně je potřeba provést konfirmační RT-PCR test. Od testování ve škole jsou osvobozeni žáci, kteří doloží splnění některé z těchto podmínek:

osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo

prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynul u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo

absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 s negativním výsledkem.

Žáci budou testováni tak, aby měli všichni nasazeny roušky/respirátory od jejich příchodu do školy až po konec testování. Až budou žáci otestováni a pozitivní jedinci se odeberou pryč, je možné ochranu dýchacích cest odložit. Díky tomuto opatření nebude muset jít třída do karantény pokud se v ní objeví pozitivní případ.