Bakaláři

Badatelský víkend

O víkendu 22. – 24.10.2021 se tři žákyně z 9.B společně s Paní učitelkou Jedličkovou zúčastnily „Badatelského víkendu“ v Beskydech. Tuto akci opět pořádalo Gymnázium Olgy Havlové. Žákyně si vyzkoušely pokusy v oblasti fyziky , kde si vybraly téma Luminiscence a bádaly na toto téma a v biologii si vybraly téma Stopy v přírodě a Otvory ve stromech a v Zeměpise, téma Krajina, kde úkolem bylo vylézt na nejvyšší vrchol a zkoumat krajinu. Své poznatky poté prezentovaly na konci pobytu ostatním školám.