Bakaláři

Týden knihoven

aneb

Nejmladší čtenáři na startu

Dne 8. října se žáci třídy 2. B zúčastnili celostátní akce, kterou pravidelně již od roku 1997 vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků, TÝDEN KNIHOVEN. Letos je hlavním tématem udržitelnost.

V rámci tohoto týdne představují knihovny nové i stávající služby, nabízí množství aktivit zaměřených na rozvoj čtenářství, pořádají besedy, workshopy apod.

My jsme se v pobočce KMO Gurťjevova zúčastnili besedy. Žáci dostali odpovědi na otázky týkající se základní orientace v knihovně, seznámili se s podmínkami půjčování knih a zapojili se do několika soutěží.

Přestože druháci patří mezi nejmladší čtenáře a v knihovně byli teprve podruhé, svět knih je již dokonale pohltil. Byla radost sledovat, jak si s obrovským nadšením vybírají tu „nejlepší“ knihu, kterou si odnesou domů ke čtení. Držme jim proto pěsti, ať jim toto zaujetí vydrží co nejdéle!