Bakaláři

Participativní rozpočet 2019/2020

Poprvé ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 si žáci 3. – 9. ročníků mohli vyzkoušet participativní rozpočtování přímo v prostředí naší školy. Finanční prostředky pro realizaci participativního rozpočtu ve školách uvolnil ÚMOb Ostrava – Jih ve výši 
30 000,- Kč/školu.

Bohužel covid-19 přerušil naše plány a byli jsme nuceni participativní rozpočet přeložit do 1. pololetí tohoto školního roku. V průběhu září si tak žáci 5. – 8. tříd (žáci 3., 4. a 9. ročníkú se z časových důvodů nestihli nezapojit) navrhovali projekty ke zlepšení prostředí v naší škole. Součástí práce žáků byly návrhy projektů, tvorba videoprojekcí a plakátů k jejich propagaci a výběr nejlepších projektů. Žáci tak získali zkušenosti při obhajobě svých projektů, tvorbě předběžných rozpočtů a procvičili se v prezentačních dovednostech. Vítězné projekty budou následně realizovány, tudíž žáci získají zpětnou vazbu v podobě konkrétního výsledku jejich projektu.

Prezentovat se bude 5 projektů. V souladu s plakátem ve vestibulu školy i videoprojekcí má každý projekt svůj název a pořadové číslo. 

Jedná se o tyto projekty:

Dosáhneme na vzdělání. (žáci 7.B – Mgr. Zemanová, Mgr. Kulová)
I-Pady do tříd! (žáci 5.A; 5.B – Mgr. Krulíčková, Mgr. Pospíšilová)
Co žák, to muzikant. (žáci 8.A – Mgr. Najšelová)
Knihovna. (žáci bývalé 5.B – Mgr. Fešarová)
Akční odpoledne. (školní družina)


Fáze participativního rozpočtu:1.) 5.10. – 9.10.2020 proběhne prezentace výše uvedených projektů.
 Projektů je 5; plakát ke každému projektu je umístěn ve vestibulu školy a videoprojekce ke každému projektu je umístěna v adresáři PC (tento počítač; kantoři; participativní rozpočet). Vzhledem k současné situaci nelze prezentaci projektů provést osobně, proto volíme tuto formu.
► Třídní učitelé 1. a 2. stupně a vyučující VKO seznámí žáky s těmito projekty ve svých hodinách (opakovaně během tohoto týdne).
►  Prezentace projektů proběhne od 3. – 9. ročníku, jelikož tyto ročníky budou následně hlasovat o projektech.

2.) 13.10.2020 budou žáci 3. – 9. ročníků hlasovat o vítězném projektu ve škole prostřednictví PC
► Každý žák obdrží svůj PIN, pod kterým se přihlásí a následně zvolí výsledný projekt (podmínky hlasování budou upřesněny ke konci týdne).

3.) 15. 10. 2020 vyhlášení výsledků.
 První tři projekty s nejvyšším počtem hlasů se budou realizovat.