Bakaláři

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Popis a cíle programu:

Podpora vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání nebo u nich došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti. 

Program je určen především pro žáky ohrožené školním neúspěchem, zejména žáky s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivací. Podpora směřuje i k dalším žákům, kteří nemusí zaostávat v prospěchu nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo.

Financování programu:

Finanční prostředky jsou poskytovány z finanční podpory EU „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“