Bakaláři

SPŠCH dvoudenní exkurze

Žákyně Natka Vojvodíková, Klárka Dušková a Magda Kořínková se zúčastnila dvoudenní exkurze, kterou získala za prezentování na Ekokonferenci, kterou pořádala Střední průmyslová škola chemická.

V úterý 21.6. jsme vyjeli v 8 hodin od SPŠCH. První zastávkou byla Zbrašovská aragonitová jeskyně, před kterou jsme v lázních zkoumali pH a teplotu pramene. Po exkurzi v jeskyni jsme pokračovali do Olomouce. Navštívili jsme Pevnost poznání a poté jsme se jeli ubytovat do Filipovic.

Další den jsme pokračovali do Rejvízu, kde jsme šli k Mechovému jezírku, kde jsme opět změřili pH a teplotu jezírka. Po obědě jsme měli poslední zastávku v Zlatorudných mlýnech s prohlídkou, rýžováním zlata a smočení nohou. Holky mají opět mnoho zážitků a spoustu nových kamarádů.

Ing. Mgr. Jana Jedličková