Bakaláři

Badatelský víkend

První červnový víkend se naše badatelky společně s paní učitelkou Janou Jedličkovou vydaly na další badatelský víkend na Bílou. Tentokrát byla tématem voda. V pátek večer jsme viděly pokusy s kapalným dusíkem a v sobotu jsme se pustily do bádání my. Měřily jsme teplotu, pH, množství rozpuštěného kyslíku, chlornany a dusičnany ve dvou vodních tocích (potok a tůňka). Na závěr jsme představily naše výsledky ostatním týmům pomocí prezentace. Tuto akci pořádalo Gymnázium Olgy Havlové.