Bakaláři

Projektový den „ BO, NÁM TO NENÍ JEDNO „

V pátek 8. dubna se uskutečnil na škole projektový den , určeny pro zástupce žákovského školního parlamentu“ Bo , nám to není jedno „ . Jednou z možností, jak zapojit a být aktivní, jsou právě žákovské parlamenty . Díky nim můžeme podporovat svůj osobní rozvoj , ale také rozvoj školy . Projektový den byl určen zástupcům 3.-9. ročníků . Po úvodu a vzájemném představení se , započala čtyřhodinová aktivní činnost žáků týkající se  činnosti školy , nejen v tom běžném výukovém smyslu, ale i činnostmi přidruženými . Jednotlivé formy byly střídány tak , aby došlo i k oddechovým činnostem . Poslední část byla zaměřena na práci ve skupinách , kde žáci na velké archy vepisovali činnosti, které by měli v rámci školního roku proběhnout . Poté každá skupina své návrhy prezentovala a závěrečný výstup s požadavky byl předán řediteli školy . Projektový den proběhl ve velmi milé, kamarádské a přátelské atmosféře díky zástupci agentury PDMMO ve spolupráci města Ostravy a SVČ Korunka .

Mgr. Petr Poláš