Bakaláři

Školní kolo biologické olympiády  2021 – 2022 

Čas sněženek a bledulí | iReceptář.czLední medvěd napadl muže z výletní lodi. Šelmu zastřelila medvědí hlídka |  Blesk.czLední medvěd napadl muže z výletní lodi. Šelmu zastřelila medvědí hlídka |  Blesk.cz

56. ročník školního kola biologické olympiády proběhl na naší škole  dne 27. 1. 2022. Téma letošního ročníku znělo: JAK PŘEŽÍT ZIMU. 

Studijní materiál obsahoval 100 stran textu a obrázků, takže tříměsíční příprava žáků se zájmem o biologii byla velmi náročná. Přesto se přihlásily tři žákyně, které soutěžily v kategorii starších žáků. 

Olympiáda měla tři části: vědomostní test, poznávání rostlin + živočichů a část praktickou – vypracování laboratorní práce.  

Vzhledem k epidemiologické situaci se nemohla zúčastnit Daniela Hrehušová z  9. A třídy, která se účastnila všech ročníků a vždy patřila mezi ty nejlepší. Nakonec soutěžily jen Kristýna Slívová z 9. A a Lucie Hrušková z 8. A. 

  A toto jsou výsledky : 

KATEGORIE  C- starší žáci ( max. počet bodů 120 ) 

  1. místo: Lucie Hrušková 8.A 78.5 bodu  
  1. místo: Kristýna Slívová 9.A 71 bodů  

V případě shody bodů rozhoduje vyšší počet bodů v praktické části. 

Soutěžícím gratulujeme!