Bakaláři

Simulované zastupitelstvo

Ve dnech 30.11.- 01.12. 2021 se konalo v prostorách Obecního úřadu Ostravy – Jih dvoudenní zasedání Simulovaného zastupitelstva pro žáky základních škol v obvodu . Za naší školu byly vybrány žákyně 9.A třídy Barbora Skácelová a Veronika Carbolová .

O úvod se první den postarala místostarostka obvodu Mgr. Dagmar Hrabovská . Poté se rozjel dvoudenní „maraton“ pod taktovkou soukromé firmy ,která celý program pro žáky připravila . V úvodu prvního dne proběhlo seznámení všech přítomných žáků a jejich doprovodu, kde se žáci představili, kterou školu zastupují a co od tohoto setkání očekávají . A poté již nastal dvoudenní maraton. Žáci byli rozdělení do pracovních sekcí , zvolili se „smýšlené“ politické strany a zhlédli na záznamu , jak to doopravdy chodí na jednání zastupitelstva obvodu .

Druhý den v průběhu dopoledne se zamýšleli opět v sekcích nad problémy , jenž je trápí v rámci obvodu a které by chtěli vyřešit . Poté si připravovali interpelace na místostarostku . Po vydatném obědě proběhla druhý den závěrečná část, kde každá skupina vystoupila s „ožehavým“ problémem v rámci obvodu a kladla otázky paní místostarostce . Zástupkyně naší školy zaujal problém bezpečnosti v podchodech ,který obdržel také nejvíce hlasů od ostatních účastníků tohoto příjemného setkání . Poté již nastal čas loučení ,kde všichni účastníci obdrželi upomínkové předměty .

Mgr. Petr Poláš