Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B
Kontakty
Aktuality
Úřední deska
I-škola
Hřiště
Čerti na zahrádce

ČERTI NA ZAHRÁDCE ANEB FINALISTÉ V CINESTARU

Zastupitelé Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky v úterý 18. června vyhlásili výsledky již devátého ročníku literární soutěže Čertovské pohádky. Do soutěže se každoročně zapojuje několik desítek škol z celého Moravskoslezského kraje a stovky mladých autorů. Z prací žáků 1. stupně naší školy byly vybrány pohádky čtyř autorů, které byly do této soutěže zaslány.

Na slavnostním předání cen v kině CineStar starosta Mariánských Hor a Hulvák Patrik Hujdus společně s 1. místostarostkou obvodu Janou Pagáčovou vyhlásili deset nejúspěšnějších autorů. Mezi těmito vítězi patřila hned dvě místa žákům naší školy!

Na 5. místě se umístil Filip Zeman a na krásném 2. místě se umístila Julie Krčmařová, žáci třídy 4. B.

Finalisty doprovodili jejich rodiče a také třídní kolektivy, které se postaraly o výbornou atmosféru v sále a mohutný potlesk pro všechny oceněné mladé spisovatele. Nejhezčí pohádky letošního ročníku zástupci obvodu společně s moderátory Hitrádia Orion v průběhu léta namluví a vznikne tak pohádkové CD, které dostanou prvňáčci vybraných základních škol v září jako dárek při nástupu do prvních tříd.

Hrajeme si s Merkurem 2
Exkurze - Osvětim

V pondělí 10. června 2019 se uskutečnila exkurze do Osvětimi. Zúčastnilo se jí 41 žáků z 8. a 9. ročníků. Navštívili jsme pracovní tábor Osvětim I., kde jsme si prošli jednotlivé bloky, ve kterých se žáci seznámili s tím, jakým způsobem bylo s lidmi zacházeno. Mohli jsme vstoupit do plynové komory, viděli jsme fotografie zavražděných, prošli blokem smrti s vězeňskými kopkami. Poté jsme se autobusem přesunuli do vyhlazovacího tábora Březinka, kde nám průvodci vyprávěli o způsobu selekce a likvidace příchozích. Stáli jsme na místech, kde tito lidé umírali. Prošli jsme několik baráků, dětský tábor a viděli jsme dvě zničené plynové komory.

Tato exkurze byla pořádána v rámci učiva o druhé světové válce, vztahovala se hlavně k dějinám holocaustu a problematice lidských práv.

Postřehy žáků:

„Některá místa byla strašná, člověk si uvědomil, co se tam dělo. Myslím, že by se tam měl jet podívat každý!“

„Nejhorší pro mě bylo, když jsme vešli do místnosti, kde byly fotky, na kterých byli zajatci.“

„Opravdu jsem si uvědomila, co všechno máme, a co znamená skutečně trpět, historie se opakuje, ale doufám, že se lidé poučí“

„To místo bylo zlé a smutné a jen si představit, že tam stojíte vy místo nich, tak z toho mrazí.“

„Hodně nepříjemně jsem se cítila v tom sklepení a v plynové komoře.“

„Alespoň jsem získal představu, jaké to muselo být pro ty lidi utrpení. Ve škole by sem si to neuvědomil.“

„Když jsme vešli do plynové komory mi bylo divně, bylo dusno, nedalo se dýchat, dokonce jsem viděla škrábance na zdi.“

Chemie v kuchyni

Žáci 9. tříd se již po několikáté zúčastnili v rámci projektu Zlepši si techniku workshopu "Chemie v kuchyni" na Vysoké škole báňské. Prováděli důkazy bílkovin a cukrů, vyzkoušeli si pH řadu pomocí červeného zelí a nakonec flambovali vajíčko.

 

Den dětí

Dne 31. května bylo v rámci oslav Mezinárodního dne dětí připraveno pro žáky 1. stupně sportovně zábavné dopoledne. Akce se uskutečnila ve spolupráci s lektory ze Střediska volného času v Ostravě-Zábřehu.

Na hřišti střediska bylo připraveno více než patnáct stanovišť, na kterých si děti procvičily svou obratnost, logické myšlení, odvahu, vytrvalost, zručnost a jiné dovednosti.    

Mezi nejoblíbenější patřilo skákání na trampolíně, lukostřelba, skákací pohádkový domeček, cvičení jógy, puzzle nebo trojrozměrné stavebnice.
Za snahu, nasazení a sportovní výkony byla pro všechny připravena malá odměna.

Lektorům Střediska volného času děkujeme za přípravu a organizaci této vydařené akce a těšíme se na další spolupráci.

Hrajeme si s Merkurem

Ve dnech 14. a 16. května 2019 proběhlo na naší škole školní kolo soutěže Hrajeme si s Merkurem. Dvojice žáků 4. - 6. tříd sestavovaly vůz formule 1 ze stavebnice Merkur 4. Montáž trvala celých pět vyučovacích hodin. Výrobek dokončilo jedenáct ze sedmnácti dvojic v tomto pořadí:

1. místo Klíš Marek a Skopal Šimon 5. B
2. místo  Carbol Alex a Dresler Dominik 6. B
3. místo Pavlík Lukáš a Valový Marek 6. A
4. místo  Kaspřík Matyáš a Veselý Jakub 6. A
5. místo  Königová Elizabeth a Tesková Veronika 5. A
6. místo Hrehušová Daniela a Vrábelová Miriam 6. A
7. místo Dedková Anna a Machala Daniel 4. B

 

První tři dvojice postupují do městského kola. Všem soutěžícím děkujeme za účast a postupujícím přejeme hodně zdaru v dalším kole.

Soutěž ve tvorbě prezentací

29.4.2019 proběhl 8.ročník soutěže ve tvorbě prezentací na téma: Ekologické problémy našeho života. Žáci se měli zaměřit na živočichy žijící v Poodří. Rozsah prezentace byl stanoven na 5 - 15 snímků.

V prezentaci bylo hodnoceno:
-    dodržení zadání
-    dodržení pravidel prezentace
-    vhodné použití efektů
-    uvedení zdrojů

Ze zaslaných prezentací byly komisí vybrány nejzdařilejší prezentace do školního kola. Jejich autoři je prezentovali před ostatními soutěžícími s těmito výsledky:

1. místo Eliška Legerská, 6. B
2. místo Elen Jedličková, 7. B
3. místo Marek Haltof, 7. B

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům blahopřejeme.

                                                Mgr. Miroslava Černá

Literární soutěž

V literární soutěži Paměť a vzpomínky zabodoval Lukáš Bartoň

 

V rámci kampaně na podporu četby knih "Rosteme s knihou" byla v měsíci únoru vyhlášena soutěž na téma: PAMĚŤ A VZPOMÍNKY aneb Skutečný příběh, který mě zaujal.

Mezi desítku nejlepších žáků z celé republiky se v 1. kategorii (1. – 5. třída) probojoval LUKÁŠ BARTOŇ ze třídy 5. B s povídkou: "Zoubková víla".

Vyhlášení výsledků a převzetí ceny proběhne na veletrhu Svět knihy Praha 2019 dne 10. května.

 

Gratulujeme!

Matematická soutěž - PANGEA

Pangea je matematická soutěž s tematickými úlohami ze společenskovědních a přírodovědných oborů.
Pro letošní ročník byla zvolena témata z oboru hudby, přírody a ekologie.       

Výsledky naší školy

4. třídy                                                                           5. třídy

1. Hučala Otmar 4. A   1. Bončová Leona 5. A
2. Neumann Samuel 4. A   2. Schmiedová Miriam 5. A
3. Zacharová Viktorie 4. B   3. Majtánová Tereza 5. A

 

6. třídy                                                                            7. třídy

1. Veselý Jakub 6. A   1. Rapčanová Silvie 7. B
2. Macura Filip 6. A   2. Haltof Marek 7. B
3. Carbolová Veronika 6. A   3. Dobřecká Michaela 7. B

 

8. třídy                                                                    9. třídy

1. Krkošková Lucie 8. A   1. Baniková Nikol 9. B
2. Linková Kateřina 8. A   2. Novák David 9. A
3. Holčapek Daniel 8. A   3. Rybáková Nela a Husarik Jakub

9. A, 9. B

 

Hučala Otmar ze 4. A postoupil do celostátního finále z 1. místa.

Blahopřejeme a děkujeme všem žákům za účast.

Matematická soutěž - KLOKAN

Dne 22. 3. 2019 proběhla na naší škole mezinárodní matematická soutěž KLOKAN.

Kategorie CVRČEK (2. – 3. třída):   74 žáků

1. Ruttkay Lukáš 3. A
2. Onderková Tereza 3. B
3. Menšík Karel 3. B

 

Kategorie KLOKÁNEK (4. – 5. třída):   96 žáků

1. Hučala Otmar 4. A
2. Krčmařová Julie 4. B
3. Neumann Samuel 4. A

 

Kategorie KLOKAN (6. – 7. třída):   85 žáků

1. Vavruša Tomáš 7. A
2. Veselý Jakub 6. A
3. Legerská Eliška 6. B

Všem žákům děkujeme za účast a blahopřejeme vítězům.

Recitační soutěž

Ve středu 13. 2. se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže 1. STUPNĚ. V tomto školním roce se soutěže zúčastnilo 36 žáků prvního až pátého ročníku.

Zde jsou výsledky a výherci:

1.ročník 

1.místo     VÁCLAV HOLEK
2.místo     ADAM HRDÝ
3.místo     SÁRA DŘÍMALOVÁ 

2.ročník 

1.místo     TEREZA KELEMENOVÁ
2.místo     KATEŘINA KUCIROVÁ
3.místo     VOJTĚCH VENGLÁŘ

3.ročník 

1.místo     ANTONI-STANISLAV SOBERATS
2.místo     LUKÁŠ RUTTKAY
3.místo     VÍTEK VRŠECKÝ

4. a 5.ročník   

1.místo     JIŘÍ LEGERSKI
2.místo     NATÁLIE SLANÁ
3.místo     NICOLAS NOVÁČEK

VŠEM VÝHERCŮM SRDEČNĚ GRATULUJEME!!!

 

Do obvodního kola postupují:

Václav Holek, Adam Hrdý, Tereza Kelemenová, Antoni-Stanislav Soberats, Jiří Legerski a Natálie Slaná

VŠEM POSTUPUJÍCÍM PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ PŘI REPREZENTACI NAŠÍ ŠKOLY!!!!!