Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B
Kontakty
Aktuality
Úřední deska
I-škola
Schránka důvěry
Finanční gramotnost

V průběhu prosince se žáci 9. A zúčastnili školního kola soutěže "Finanční gramotnost".

Cílem soutěže Finanční gramotnost, kterou od roku 2009 již tradičně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v kategorii celostátních školních soutěží, je zaujmout a hravým způsobem seznámit žáky základních a středních škol s problematikou finanční gramotnosti, která je nejúčinnější prevencí proti předlužení a sociálnímu vyloučení. Jde o soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů vedoucích k tomu, aby dnešní žáci byli v budoucnu schopni finančně zabezpečit sebe a svoji rodinu a plnohodnotně rozvíjet svůj osobní život.

Výsledky školního kola:

1. místo Samuel Tichý
2. místo Daniel Holčapek
3. místo Barbora Ščupáková
4. místo Denisa Kozáková
5. místo Karolína Kohutiaková

Žáci na prvních třech místech postupují do kola okresního. Všem děkujeme a blahopřejeme vítězům.

Olympiáda z českého jazyka

Dne 27. listopadu 2019 se v naší škole uskutečnil 46. ročník Olympiády v českém jazyce. Soutěžilo celkem 18 žáků osmého a devátého ročníku. Sto dvacet minut čistého času se děti potýkaly s úkoly jazykovými a s napsáním slohové práce na téma „Tomu říkám překvapení“. Některé úkoly zvládli soutěží poměrně lehce, s jinými se trápili, ale svůj boj nevzdávali.               

Jak tedy klání v mateřském jazyce dopadlo?


1. místo           Natálie Jedličková z 8. A

2. místo           Richard Dluhoš z 8. B

3. místo           Tereza Šagátová z 8. B

 

Těm nejlepším blahopřeji k dosaženým výsledkům a Natce a Ríšovi budeme všichni držet pěsti pro štěstí, až budou dne 20. ledna reprezentovat naši školu v kole okresním.

Ostatním děkuji za účast a těším se na příští kolo OvČj a na vás, kteří se do soutěže přihlásíte.
Hana Najšelová

Volgiáda

Dne 18. prosince 2019 se vybraní žáci 5. ročníku zúčastnili týmové matematické soutěže Volgiáda, kterou organizovalo Gymnázium Volgogradská 6A, Ostrava-Zábřeh.Tým, který tvořili čtyři žáci, měl v časovém limitu vyřešit celkem padesát úloh. Úlohy řešili jednu po druhé. Jakmile úspěšně vyřešili jednu úlohu, obdrželi zadání další.

Naši základní školu reprezentovala dvě družstva – "Sovy" a "Matematici". Za tým "Sovy" soutěžili Julie KRČMAŘOVÁ, Viktorie ZACHAROVÁ, Otmar HUČALA a Samuel NEUMANN. Tým "Matematici" tvořili Anna DEDKOVÁ, Ludmila HRDÁ, Marie HRUBÁ a Filip ZEMAN.

V konečném pořadí obsadil tým "Sovy" 3. místo a tým "Matematici" 6. místo z celkového počtu 16 přihlášených družstev. Gratulujeme!

Vánoční piškvorky

Stalo se již tradicí, že se v předvánočním čase na naší škole koná soutěž v piškvorkách. Napínavé souboje mezi 32 žáky prvního a druhé stupně proběhly 17. 12. 2019.

Výsledky soutěže žáků 1. stupně      
       
1. místo Jan Linhart 4. A (25 vítězných utkání)
2. místo Pavel Ďulík 4. A (23 vítězných utkání)
3. místo Patrik Ďurnek 5. A (19 vítězných utkání)
4. místo Patrik Soukup  5. B (16 vítězných utkání)
  Vojtěch Jedlička 5. B (16 vítězných utkání)
       
       
Výsledky soutěže žáků 2. stupně:      
       
1. místo Klára Motalová 8. A (20 vítězných utkání)
2. místo Dominik Lidvin 8. B (17 vítězných utkání)
3. místo Filip Leks 6. B (15 vítězných utkání)
4. místo Ondřej Augustinský 8. A (14 vítězných utkání)
5. místo Maxmilián Kováč 6. B (13 vítězných utkání)
       
Výhercům blahopřejeme! Všem děkujeme za účast!    
Mladý zoolog

Už více než 45 let se pravidelně sjíždějí do ostravské zoologické zahrady stovky žáků z celého Moravskoslezského kraje, aby zde poměřili své znalosti v soutěži mladých zoologů.

Vědomostní soutěž probíhala celý týden. Téma letošního ročníku bylo Dravci, sovy a sokoli. Soutěž, kterou ZOO Ostrava pořádá ve spolupráci s Kruhem přátel ZOO od 70. let minulého století, je určena žákům 6.-9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Žáci soutěží v pětičlenných družstvech formou testu.

Soutěž se dlouhodobě těší velkému zájmu dětí i pedagogů. Letos se do ní přihlásilo přes 1800 žáků z 99 škol z celého Moravskoslezského kraje. Z naší školy soutěžila 4 družstva.

Nejúspěšnější bylo družstvo mladší kategorie, které se umístilo na 20. místě.
 
Mroži ve složení: Dominik Dresler 7. B
  Jakub Hynek 7. B
  Matyáš Kaspřík 7. A
  Lukáš Onderka 7. A
  Marek Valový 7. A

 

Ve starší kategorii bylo úspěšnější družstvo, které se umístilo na 23. místě.
 
Lenochodi  ve složení:    Daniel Holčapek 9. A
  René Karpjuk 9. A
  Ondřej Jiránek 9. A
  Denisa Kozáková 9. A
  Kateřina Linková 9. A

 

Další v pořadí bylo družstvo starší kategorie s 30. místem. 
 
Špičaté koule  ve složení: Marek Haltof      8. B
  Elen Jedličková 8. B
  Denisa Popelková 8. A
  Klára Motalová  8. A
  David Faul 9. A

 

Ani naši nejmladší, přestože soutěžili pouze ve čtyřech, si nevedli špatně a obsadili 31. místo.
 
Sněžní kulíšci ve složení: Daniela Hrehušová 7. A
  Eliška Legerská  7. B
  Veronika Tesková 6. A
  Lucie Hrušková  6. A
     

 

Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme další úspěchy v přírodovědných soutěžích !!!

Nejsem na světě sám

Historie této mezinárodní literární a výtvarné soutěže, které se účastní lidé z celé republiky i zahraničí, různých věkových kategorií, lidé s postižením i zdraví, sahá až do roku 2009. Soutěž vyhlásil Jiří Šedý, muž s Downovým syndromem, autor několika knih, který se kromě psaní věnuje i výtvarné tvorbě, o jejímž vlivu na rozvoj dětí s Downovým syndromem pořádá se svou maminkou PhDr. Vlastou Šedou přednášky.

S radostí oznamujeme, že v 11. ročníku této soutěže, která měla tentokrát podtitul Bájný svět pod hladinou řek, se na prestižním 2. místě umístil FILIP ZEMAN, žák třídy 5. B.

Slavnostní vyhlášení a předání cen se uskuteční 4. prosince v prostorách františkánského kláštera v Kadani.

Blahopřejeme!

Text, se kterým se Filip umístil na 2. místě si můžete přečíst zde.

Zlepši si techniku

     Ve čtvrtek 21. 11. 2019 se žáci osmých a devátých tříd zúčastnili již tradiční akce " Zlepši si techniku" na Technické univerzitě Vysoké školy báňské v Ostravě-Porubě. V bohatém programu jim byla studenty univerzity představena technika, která neodmyslitelně ovlivňuje náš život a na vystavených exponátech a technických hračkách jim bylo vysvětleno, co dělají různé technické profese v praxi.
Děti se mohly zapojit i do soutěže o hodnotné ceny, jejíž výsledky byly vyhodnoceny v aule školy v rámci představení Michaela Londesborougha a Smokemana. Dva naši žáci - Daniel Holčapek z 9. A a Alexandr Tobola z 8. B získali v soutěži krásné 5. a 1.místo.

Krajské kolo logické olympiády

Již dvanáctým rokem organizuje Mensa ČR Logickou olympiádu, jejímž úkolem je objevit talentované děti, včas talent podchytit a dále rozvíjet. Účastníci při řešení logických úloh prokazují své schopnosti samostatného, kreativního, logického uvažování a pohotového rozhodování.

Letos se do soutěže zaregistrovalo 71 208 soutěžících z 3 249 škol, což je nejvíce v historii soutěže.

          Mezi 60 nejúspěšnějších řešitelů základního kola v kategorii A se probojovala také JULIE KRČMAŘOVÁ, žákyně třídy 5. B, která reprezentovala naši školu dne 1. listopadu v krajském kole. V rámci své kategorie se umístila na 35. místě v kraji.

BLAHOPŘEJEME!

Technická dovednost 2019

V letošním školním roce proběhl ve dnech 22. a 23. října 2019 ve školní dílně ZŠ a MŠ Volgogradská 6B v Ostravě – Zábřehu již 10. ročník celoměstské soutěže Technická dovednost v oblasti ručního zpracování dřeva a kovu.

Cílem projektu je propagace a osvěta technických oborů a řemesel mezi školami i rodiči v ostravském regionu, zatraktivnění odborného vzdělání, změna všeobecného nezájmu žáků a rodičů o technická povolání a snaha dosáhnout řemeslné úrovně žáků z osmdesátých a devadesátých let minulého století.

Soutěže se zúčastnilo celkem 38 žáků z 9 základních škol Ostravy a okolí. Desátého ročníku se zúčastnilo nejvíce žáků za celou dobu soutěže. Školy vyslaly na tuto soutěž 3 až 6 nejzručnějších žáků sedmých, osmých a devátých ročníků, kteří soutěžili v oblasti ručního zpracování dřeva a kovu.

Žáci vyráběli sázecí lopatku dle odborných instrukcí p. učitele Hrušky, technického výkresu a předvedeného finálního výrobku. Výroba sázecí lopatky, kombinovaného výrobku ze dřeva a kovu, byla náročná (žáci vyráběli rukojeť z tvrdého jasanového dřeva a kovovou část sázecí lopatky z nerez plechu), přesto však výrobek všichni žáci úspěšně dokončili, i když v dílně strávili téměř 6 vyučovacích hodin. Mezi žáky se objevily i tři dívky, které se svou důslednou, přesnou a téměř dokonalou prací vyrovnaly chlapcům.

Nejlepší výrobky žáků bodově ohodnotila komise složená z učitelů základních škol a odborníků pracujících v dané oblasti. Všichni hodnotící se shodli na tom, že hodnocení bylo velmi náročné a opravdu těžké, neboť některé výrobky byly téměř dokonalé a hodně podobné. Nejlepších devatenáct žáků bylo odměněno za své výrobky hodnotnými cenami (fotoaparát, kamera, smart hodinky, sluchátka a bluetooth bedýnky).

Soutěž byla podpořena dotací Magistrátu města Ostravy.

Výrobky byly spolu s cenami předány po ohodnocení žákům z daných škol.
Výsledky soutěže Technická dovednost žáků v oblasti ručního zpracování dřeva a kovu:

1. místo Daniel Krömer ZŠ Volgogradská 93 bodů
2. místo Patrik Chowaniok ZŠ Horymírova 84 bodů
3. místo Lukáš Tomašovský ZŠ Horymírova 83 bodů
4. místo Alexandr Tobola ZŠ Volgogradská 78 bodů
6. místo Dominik Dresler ZŠ Volgogradská 59 bodů
10. místo Daniel Holčapek ZŠ Volgogradská 42 bodů
13. místo Vojtěch Powada ZŠ Volgogradská 21 bodů
17. místo Martina Dřezová ZŠ Volgogradská 18 bodů

 

 

 

 

 

 

 

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Zpracoval: Mgr. Rostislav Hruška

Tajemný svět barev

Také žáčci první třídy se zapojili do soutěžení. Středisko volného času Ostrčilova vyhlásilo výtvarnou soutěž na téma „Všechny barvy zeměkoule aneb poklady České země“. V hodině výtvarné výchovy jsme kreslili a malovali všelicos. Se svým Karlem Gottem pak zvítězila Sabinka Krempaská z 1. A.

GRATULUJEME!

Přírodovědný klokan

Dne 16. října proběhla na naší škole soutěž „PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN“. Žáci během 40 minut řešili otázky z chemie, biologie, fyziky a matematiky.
Kategorie KADET se zúčastnilo 25 žáků z 8. – 9. tříd.

Výsledky školního kola:

1. Faul David 9. A
2. Rapčanová Silvie 8. B
3. Dobřecká Michaela 8. B
4. Fitovská Sára 8. A
  Karpjuk René 9. A
  Trusinski Tomáš 8. A

Všem žákům děkujeme za účast a blahopřejeme vítězům.

Logická olympiáda

V měsíci říjnu se opět naše škola zúčastnila soutěže „Logická olympiáda“, kterou pořádá Mensa České republiky. Soutěž je založena na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

 

Kategorie A (3. – 5. ročník ZŠ)
Účast: 21 žáků

Celkem se do kategorie A zapojilo 13 843 řešitelů z celé České republiky.
Z naší školy se 3 žáci umístili lépe než 75% řešitelů z celé ČR.

Máme i žákyni Krčmařovou Julii z 5. B, která postupuje do krajského kola.

Výsledky školního kola:

1. Krčmařová Julie 5. B
2. Hučala Otmar 5. A
3. Neumann Samuel 5. A
     
4. Ruttkay Lukáš 4. A
5. Zeman Filip 5. B

 

Kategorie B (6. – 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ)
Účast: 37 žáků

Celkem se do kategorie B zapojilo 20 188 řešitelů z celé České republiky.
I zde máme 2 žáky, kteří se umístili lépe než 75% řešitelů z celé ČR.

Výsledky školního kola:

1. Polášek Šimon Pavel 8. A
  Veselý Jakub 7. A
     
3. Holčapek Daniel 9. A
4. Nová Sidonie 9. A
5. Březinová Nela 8. B

 

Všem děkujeme za účast a blahopřejeme.

Soutěž ve šplhu

Ve čtvrtek 17. 10. 2019 proběhla každoroční soutěž ve šplhu žáků 1. stupně. Soutěže se zúčastnilo 53 chlapců a děvčat. Všichni bojovali ze všech svých sil a zde jsou jména těch nejlepších:

1. třídy

chlapci                                              dívky

1.      místo: Patrik Dostál                1. místo: Karin Prusková

2.      místo: Vojta Maschke               2. místo: Anna Šilhárová

3.      místo: Jan Hrdý                      3. místo: Natálie Glosová

 

2. třídy

chlapci                                              dívky

1.      místo: Tomáš Valový             1. místo: Marie Vašutová

2.      místo: Rostislav Tobola          2. místo: Eliška Bartoňová

3.      místo: Adam Hrdý                 3. místo: Sára Dřímalová

 

3. třídy

chlapci                                              dívky

1.      místo: Jan Hrubý                     1. místo: Julie Biolková

2.      místo: Lukáš Ďurnek                2. místo: Kristýna Prusková

3.      místo: Adam Biolek                 3. místo: Kateřina Kucirová

 

4. třídy

chlapci                                              dívky

1.      místo: Šimon Braczek              1. místo: Andrea Korpasová

2.      místo: Filip Veselý                    2. místo: Vanessa Vyhlídalová

3.      místo: Jan Linhart                    3. místo: Klára Peroutková

 

5. třídy

chlapci                                              dívky

1.      místo: Marek Karas                1. místo: Ludmila Hrdá

2.      místo: Vojta Jedlička              2. místo: Viktorie Zacharová

3.      místo: Evžen Homola             3. místo: Anna Dedková

 

DĚKUJEME ZA ÚČAST A VÍTĚZŮM BLAHOPŘEJEME!

Čerti na zahrádce

ČERTI NA ZAHRÁDCE ANEB FINALISTÉ V CINESTARU

Zastupitelé Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky v úterý 18. června vyhlásili výsledky již devátého ročníku literární soutěže Čertovské pohádky. Do soutěže se každoročně zapojuje několik desítek škol z celého Moravskoslezského kraje a stovky mladých autorů. Z prací žáků 1. stupně naší školy byly vybrány pohádky čtyř autorů, které byly do této soutěže zaslány.

Na slavnostním předání cen v kině CineStar starosta Mariánských Hor a Hulvák Patrik Hujdus společně s 1. místostarostkou obvodu Janou Pagáčovou vyhlásili deset nejúspěšnějších autorů. Mezi těmito vítězi patřila hned dvě místa žákům naší školy!

Na 5. místě se umístil Filip Zeman a na krásném 2. místě se umístila Julie Krčmařová, žáci třídy 4. B.

Finalisty doprovodili jejich rodiče a také třídní kolektivy, které se postaraly o výbornou atmosféru v sále a mohutný potlesk pro všechny oceněné mladé spisovatele. Nejhezčí pohádky letošního ročníku zástupci obvodu společně s moderátory Hitrádia Orion v průběhu léta namluví a vznikne tak pohádkové CD, které dostanou prvňáčci vybraných základních škol v září jako dárek při nástupu do prvních tříd.

Hrajeme si s Merkurem 2
Exkurze - Osvětim

V pondělí 10. června 2019 se uskutečnila exkurze do Osvětimi. Zúčastnilo se jí 41 žáků z 8. a 9. ročníků. Navštívili jsme pracovní tábor Osvětim I., kde jsme si prošli jednotlivé bloky, ve kterých se žáci seznámili s tím, jakým způsobem bylo s lidmi zacházeno. Mohli jsme vstoupit do plynové komory, viděli jsme fotografie zavražděných, prošli blokem smrti s vězeňskými kopkami. Poté jsme se autobusem přesunuli do vyhlazovacího tábora Březinka, kde nám průvodci vyprávěli o způsobu selekce a likvidace příchozích. Stáli jsme na místech, kde tito lidé umírali. Prošli jsme několik baráků, dětský tábor a viděli jsme dvě zničené plynové komory.

Tato exkurze byla pořádána v rámci učiva o druhé světové válce, vztahovala se hlavně k dějinám holocaustu a problematice lidských práv.

Postřehy žáků:

„Některá místa byla strašná, člověk si uvědomil, co se tam dělo. Myslím, že by se tam měl jet podívat každý!“

„Nejhorší pro mě bylo, když jsme vešli do místnosti, kde byly fotky, na kterých byli zajatci.“

„Opravdu jsem si uvědomila, co všechno máme, a co znamená skutečně trpět, historie se opakuje, ale doufám, že se lidé poučí“

„To místo bylo zlé a smutné a jen si představit, že tam stojíte vy místo nich, tak z toho mrazí.“

„Hodně nepříjemně jsem se cítila v tom sklepení a v plynové komoře.“

„Alespoň jsem získal představu, jaké to muselo být pro ty lidi utrpení. Ve škole by sem si to neuvědomil.“

„Když jsme vešli do plynové komory mi bylo divně, bylo dusno, nedalo se dýchat, dokonce jsem viděla škrábance na zdi.“

Chemie v kuchyni

Žáci 9. tříd se již po několikáté zúčastnili v rámci projektu Zlepši si techniku workshopu "Chemie v kuchyni" na Vysoké škole báňské. Prováděli důkazy bílkovin a cukrů, vyzkoušeli si pH řadu pomocí červeného zelí a nakonec flambovali vajíčko.

 

Den dětí

Dne 31. května bylo v rámci oslav Mezinárodního dne dětí připraveno pro žáky 1. stupně sportovně zábavné dopoledne. Akce se uskutečnila ve spolupráci s lektory ze Střediska volného času v Ostravě-Zábřehu.

Na hřišti střediska bylo připraveno více než patnáct stanovišť, na kterých si děti procvičily svou obratnost, logické myšlení, odvahu, vytrvalost, zručnost a jiné dovednosti.    

Mezi nejoblíbenější patřilo skákání na trampolíně, lukostřelba, skákací pohádkový domeček, cvičení jógy, puzzle nebo trojrozměrné stavebnice.
Za snahu, nasazení a sportovní výkony byla pro všechny připravena malá odměna.

Lektorům Střediska volného času děkujeme za přípravu a organizaci této vydařené akce a těšíme se na další spolupráci.

Hrajeme si s Merkurem

Ve dnech 14. a 16. května 2019 proběhlo na naší škole školní kolo soutěže Hrajeme si s Merkurem. Dvojice žáků 4. - 6. tříd sestavovaly vůz formule 1 ze stavebnice Merkur 4. Montáž trvala celých pět vyučovacích hodin. Výrobek dokončilo jedenáct ze sedmnácti dvojic v tomto pořadí:

1. místo Klíš Marek a Skopal Šimon 5. B
2. místo  Carbol Alex a Dresler Dominik 6. B
3. místo Pavlík Lukáš a Valový Marek 6. A
4. místo  Kaspřík Matyáš a Veselý Jakub 6. A
5. místo  Königová Elizabeth a Tesková Veronika 5. A
6. místo Hrehušová Daniela a Vrábelová Miriam 6. A
7. místo Dedková Anna a Machala Daniel 4. B

 

První tři dvojice postupují do městského kola. Všem soutěžícím děkujeme za účast a postupujícím přejeme hodně zdaru v dalším kole.

Soutěž ve tvorbě prezentací

29.4.2019 proběhl 8.ročník soutěže ve tvorbě prezentací na téma: Ekologické problémy našeho života. Žáci se měli zaměřit na živočichy žijící v Poodří. Rozsah prezentace byl stanoven na 5 - 15 snímků.

V prezentaci bylo hodnoceno:
-    dodržení zadání
-    dodržení pravidel prezentace
-    vhodné použití efektů
-    uvedení zdrojů

Ze zaslaných prezentací byly komisí vybrány nejzdařilejší prezentace do školního kola. Jejich autoři je prezentovali před ostatními soutěžícími s těmito výsledky:

1. místo Eliška Legerská, 6. B
2. místo Elen Jedličková, 7. B
3. místo Marek Haltof, 7. B

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům blahopřejeme.

                                                Mgr. Miroslava Černá

Literární soutěž

V literární soutěži Paměť a vzpomínky zabodoval Lukáš Bartoň

 

V rámci kampaně na podporu četby knih "Rosteme s knihou" byla v měsíci únoru vyhlášena soutěž na téma: PAMĚŤ A VZPOMÍNKY aneb Skutečný příběh, který mě zaujal.

Mezi desítku nejlepších žáků z celé republiky se v 1. kategorii (1. – 5. třída) probojoval LUKÁŠ BARTOŇ ze třídy 5. B s povídkou: "Zoubková víla".

Vyhlášení výsledků a převzetí ceny proběhne na veletrhu Svět knihy Praha 2019 dne 10. května.

 

Gratulujeme!

Matematická soutěž - PANGEA

Pangea je matematická soutěž s tematickými úlohami ze společenskovědních a přírodovědných oborů.
Pro letošní ročník byla zvolena témata z oboru hudby, přírody a ekologie.       

Výsledky naší školy

4. třídy                                                                           5. třídy

1. Hučala Otmar 4. A   1. Bončová Leona 5. A
2. Neumann Samuel 4. A   2. Schmiedová Miriam 5. A
3. Zacharová Viktorie 4. B   3. Majtánová Tereza 5. A

 

6. třídy                                                                            7. třídy

1. Veselý Jakub 6. A   1. Rapčanová Silvie 7. B
2. Macura Filip 6. A   2. Haltof Marek 7. B
3. Carbolová Veronika 6. A   3. Dobřecká Michaela 7. B

 

8. třídy                                                                    9. třídy

1. Krkošková Lucie 8. A   1. Baniková Nikol 9. B
2. Linková Kateřina 8. A   2. Novák David 9. A
3. Holčapek Daniel 8. A   3. Rybáková Nela a Husarik Jakub

9. A, 9. B

 

Hučala Otmar ze 4. A postoupil do celostátního finále z 1. místa.

Blahopřejeme a děkujeme všem žákům za účast.

Matematická soutěž - KLOKAN

Dne 22. 3. 2019 proběhla na naší škole mezinárodní matematická soutěž KLOKAN.

Kategorie CVRČEK (2. – 3. třída):   74 žáků

1. Ruttkay Lukáš 3. A
2. Onderková Tereza 3. B
3. Menšík Karel 3. B

 

Kategorie KLOKÁNEK (4. – 5. třída):   96 žáků

1. Hučala Otmar 4. A
2. Krčmařová Julie 4. B
3. Neumann Samuel 4. A

 

Kategorie KLOKAN (6. – 7. třída):   85 žáků

1. Vavruša Tomáš 7. A
2. Veselý Jakub 6. A
3. Legerská Eliška 6. B

Všem žákům děkujeme za účast a blahopřejeme vítězům.

Recitační soutěž

Ve středu 13. 2. se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže 1. STUPNĚ. V tomto školním roce se soutěže zúčastnilo 36 žáků prvního až pátého ročníku.

Zde jsou výsledky a výherci:

1.ročník 

1.místo     VÁCLAV HOLEK
2.místo     ADAM HRDÝ
3.místo     SÁRA DŘÍMALOVÁ 

2.ročník 

1.místo     TEREZA KELEMENOVÁ
2.místo     KATEŘINA KUCIROVÁ
3.místo     VOJTĚCH VENGLÁŘ

3.ročník 

1.místo     ANTONI-STANISLAV SOBERATS
2.místo     LUKÁŠ RUTTKAY
3.místo     VÍTEK VRŠECKÝ

4. a 5.ročník   

1.místo     JIŘÍ LEGERSKI
2.místo     NATÁLIE SLANÁ
3.místo     NICOLAS NOVÁČEK

VŠEM VÝHERCŮM SRDEČNĚ GRATULUJEME!!!

 

Do obvodního kola postupují:

Václav Holek, Adam Hrdý, Tereza Kelemenová, Antoni-Stanislav Soberats, Jiří Legerski a Natálie Slaná

VŠEM POSTUPUJÍCÍM PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ PŘI REPREZENTACI NAŠÍ ŠKOLY!!!!!