Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6B
Kontakty
Aktuality
Úřední deska
I-škola
Schránka důvěry
Zápis do MŠ

Zápis dětí do MŠ se uskuteční 13. a 14. května 2019.

V rámci zápisu proběhne i Den otevřených dveří v naší mateřské škole.

PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT! TĚŠÍME SE NA VÁS! 

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Přednostně jsou přijímány děti z městského obvodu Ostrava – Jih podle níže uvedených kriterií a následně děti z jiných obvodů města Ostravy. U všech kriterií bude brán zřetel na věk dítěte v pořadí od nejstaršího.

1) Děti poslední rok před zahájením povinné školní docházky §34, odst.4, zákon  561/2004 sb. v jeho platném znění.

2) Děti prokazatelně zaměstnaných rodičů (zákonných zástupců, studujících v prezenčním studiu, vedených na ÚP), kteří přihlašují dítě k celodenní docházce.

3) Děti ostatních obvodů města Ostravy přihlášené k celodenní docházce.

4) Děti matek na mateřské nebo rodičovské dovolené s dalším dítětem, přihlášené k celodenní docházce a děti nepracujících rodičů, zákonných zástupců, přihlášené k celodenní docházce.

5) K omezené docházce s přihlédnutím k výše uvedeným kritériím.